Välj en sida

Mattias Bjärnemalm

Internetpolitiska tankar

En förlorad dag i upphovsrättskampen, vad gör vi nu?

En förlorad dag i upphovsrättskampen, vad gör vi nu?

Vissa dagar är viktigare än andra. Igår var en sådan dag. Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor röstade om den upphovsrättsreform som media konsekvent underrapporterat om sedan förslaget presenterades för två år sedan. I centrum stod de två kontroversiella förslagen om länkskatt på nyhetsartiklar (artikel 11) och censurfilter för plattformar (artikel 13). Följer du min blogg är det inte första gången du läser om de förslagen. Följer du inte min blogg är det dags att börja! För det kommer dessvärre inte bli mindre dramatiskt framöver.

Jag tänkte inte skriva om varför gårdagens resultat var uselt. Eller vems fel det var att det gick som det gick. Det har många andra redan redogjort för på ett ypperligt sätt. Istället tänkte jag gå igenom vad de kommande stegen är för oss som jobbar med att bekämpa de här artiklarna i Europaparlamentet.

Det som hände igår var att JURI röstade fram sin ståndpunkt. Till stor del gick det som den tyska föredragaren Axel Voss hade föreslagit i sina kompromissyrkanden. Därefter röstade utskottet för att inleda förhandlingar med ministerrådet, så kallade informella triloger. Där närvarar även kommissionen som en sorts medlare. Trilogerna sker eftersom den slutliga lagtexten alltid behöver antas av både parlamentet och ministerrådet för att bli gällande. Så när respektive institution känner sig klara med sin position inleds triloger för att hitta en kompromiss. Därefter röstas den kompromissen nästan alltid igenom utan ändringar i bägge institutionerna. Det gör att vad som parlamentet utgår ifrån när de börjar förhandla har en enorm betydelse för vad det slutliga resultatet kan förväntas bli. I det här fallet är det extra viktigt då rådet redan antagit sin text som de kommer förhandla utifrån. Och den är usel både rörande artikel 11 och 13.

Och nu vill alltså JURI, under Axel Voss ledning börja förhandla utifrån beslutet igår utan att låta parlamentets övriga ledamöter peta i texten. Detta kommer formellt meddelas till parlamentet när de sammanträder i Strasbourg nästa gång. Vilket är måndagen den 2 juli. Från det att ledamöterna har informerats har de till slutet av följande arbetsdag på sig att samla ihop minst 76 underskrifter från olika ledamöter som kräver att ärendet ska behandlas i plenum innan trilogerna inleds. Vi har redan börjat kontakta parlamentariker i de andra grupperna och har goda förhoppningar om att kunna lämna in långt över 76 underskrifter tisdagen den 3 juli.

Lyckas vi med detta så måste parlamentet lyfta frågan om huruvida plenum ska få behandla frågan före trilog eller ej. Det är en ja/nej omröstning där det krävs en majoritet av de närvarande ledamöterna som röstar för att parlamentet ska få behandla frågan. Förmodligen kommer den omröstningen hållas onsdagen den 4 juli.

För att vinna den omröstningen så måste vi framför allt lyckas säkra att en märkbar del av den konservativa gruppen EPP går emot grupplinjen och röstar för vår sida. Samt givetvis se till att de grupper som redan är på vår sida inte tappar för många ledamöter till motståndarsidan. Det innebär att vi behöver mängder med externt tryck mot alla ledamöterna i parlamentet så att de förstår att frågan är viktig. Som tur är så finns det en hel del sådan aktivism inplannerad. Och du kan hjälpa till!

Vinner vi den omröstningen så kommer sedan parlamentet att öppna upp för debatt och ändringsförslag i plenum på sitt följande sammanträde i Strasbourg. Vilket är veckan direkt efter det svenska riksdagsvalet, 10-13 september. Där behöver vi sedan få in strykningar av, eller alternativa texter till artikel 11 och 13.

Men lyckas vi med det är fortfarande inte faran över. För efter att parlamentet har röstat om texten en första gång så ska det fortfarande förhandlas fram en kompromiss med ministerrådet. Som kommer argumentera för både artikel 11 och 13. Och parlamentets förhandlingar kommer ledas av Axel Voss. Som tur är kommer vi kunna finnas med i rummet och påverka förhandlingarna. Men även under den processen kommer vi behöva stöd med att sätta tryck på parlamentets förhandlare för att hålla dem på rätt spår.

Räkna inte med att den här frågan är över förrän tidigast i början av nästa år. Och i värsta fall långt efter nästa EU-val. Som sagt, det finns gott om dramatik kvar. Och många kamper som vi måste vinna längs vägen. Men det är viktigt att komma ihåg att även om det här låter som en stor uppförsbacke är det definitivt något vi kan lyckas med. Tillsammans!

 

 

Patrick Breyer vald till toppkandidat för tyska piratpartiet inför EU-valet 2019

Patrick Breyer vald till toppkandidat för tyska piratpartiet inför EU-valet 2019

(fotograf Oliver Franke cc by-sa)

Jag har tillbringat helgen i Sömmerda på den tyska landsbygden där Piratenpartei har hållt sitt årsmöte. Som första piratparti i Europa har de fastställt sin kandidatlista inför EU-valet nästa år. Deras sittande europaparlamentariker Julia Reda ställer inte upp till omval, och eftersom det är näst intill garanterat att de kommer få behålla sitt mandat i parlamentet åkte jag hit för att se vem de skulle välja att efterträda henne.

Utan större konkurrens valdes Patrick Breyer idag till toppkandidat på deras lista. Patrick har tidigare varit delstatsparlamentariker i Schleswig-Holstein och är väldigt populär inom partiet. Han har inom partiet profilerat sig som expert på digitala frågor med särskilt fokus på regler kring dataskydd. Under sitt valtal igår lyfte han speciellt fram behovet att kämpa för att bevara mänskliga rättigheter i den digitala miljön, och hur piratrörelsen kan vara en motpol till industrins lobbyism i Bryssel. Allt under applåder från de cirka 200 samlade piraterna.

Tyska piratpartiet är i en svacka efter att förlorat sina delstatsparlamentariker under de senaste åren. Men förhoppningsvis kan Patrick leda dem till en nytändning i valrörelsen nästa år, och lägga grunden för en renässans för piratpartiet i Tyskland. Och oavsett så ser jag fram emot att jobba med honom i Europaparlamentet efter valet i juni nästa år.

Du kan följa Patrick på GNU-social eller hans eko på twitter.

Hela listan blev som följer:

 1. Patrick Breyer
 2. Gilles Bordelais
 3. Sabine Martiny
 4. Björn Niklas Semrau
 5. Franz Josef Schmitt
 6. Alexander Spies
 7. Gregory Engels
 8. Frank Hermann
 9. Manfred Schramm
EUs censurfilter är fortfarande på bordet

EUs censurfilter är fortfarande på bordet

Jag skrev för en dryg månad sedan i samband med att frågan behandlades i ministerrådets arbetsgrupp om hur censurfilter på nätet är en stridsfråga i den pågående upphovsrättsreformen  EU. Därefter åkte jag på semester till andra sidan jordklotet i fyra veckor. Under tiden lade parlamentets föredragande, den tyske konservativa parlamentarikern Axel Voss, fram ett förslag som om möjligt var värre än de förslag ministerrådet diskuterade. Föga förvånande möttes hans förslag av kritik från i stort sett samtliga håll, både inom och utom parlamentet. Så förra veckan verkade det som att Voss backade då han skickade ut ett nytt kompromissförslag som såg något bättre ut. Men ikväll, dagen före nästa skuggmöte där frågan ska behandlas vände det igen. Nu kom plötsligt ett nytt kompromissförslag från Voss som helt ignorerar de förbättringar som han föreslog för en vecka sen.

Istället innehåller det nya förslaget följande:

 • En tydlig formulering om att plattformar (med vissa undantag, se nedan) är juridiskt ansvariga för upphovsrättsintrång som begås av deras användare. (användarna är också ansvariga, så bägge kan straffas för ett eventuellt intrång).
 • En skyldighet för plattformar att i samarbete med rättighetsinnehavare implementera ”technical measures” (kod för censurfilter) för att få bort material som utgör upphovsrättsintrång. Det förra förslaget var flexibel när det gällde hur samarbetet kunde utformas, men det hat nu strukits.
 • En skyldighet för plattformar att teckna licenser med rättighetsinnehavare för att få rätt att låta användare lägga upp upphovsrättsskyddat material, Men ingen skyldighet för rättighetsinnehavare att teckna avtal med plattformar. Vilket i praktiken kan ge rättighetsinnehavare kontroll över vilka plattformar som över huvud taget har möjlighet att följa lagen.

förslaget gäller inte alla plattformar, utan den definition som används är:

‘online content sharing service provider’ within the meaning of this Directive is a provider of an information society service whose main or one of the main purposes is to store and give the public direct access to a significant amount of copyright protected works or other protected subject-matter uploaded by its users, which the service organises, including amongst others displaying, tagging, sequencing the uploaded works or other subject-matter.

Definitionen är bred och vag och kommer med all säkerhet att göra att fler plattformar än som var tänkt omfattas av lagen. Men för att blidka de aktörer som haft tid och råd att skicka lobbyister till Voss som kunna förklara varför de ska undantas finns det sedan följande lista över vilka som inte berörs även om de uppfyller ovanstående luddiga kriterier:

Non-for profit online encyclopaedia and educational or scientific repositories, where the content is uploaded by the rightholder, as well as providers of cloud services for individual use which do not provide access to the public as well as online market places whose main activity is online retail of physical goods, should not be considered online content sharing service providers within the meaning of this Directive

Förslaget ska diskuteras kl 09-11 imorgon. Räkna med att det kommer twittras om förslaget både före och efter mötet. Och nästa vecka håller en rad organisationer ett flertal evenemang i Bryssel för att försöka påverka upphovsrättsreformen i rätt riktning. Räkna inte med att Voss kommer ta till sig något av vad de lyfter fram.

Piratpartiets riksdagskandidater 2018

Piratpartiet antog på vårt medlemsmöte i februari vår kandidatlista inför höstens riksdagsval. Här nedan hittar du våra kandidater som valdes på mötet:

1. Magnus Andersson, Göteborg – partiledare (blogg)
2. Katarina Stensson, Stockholm – vice partiledare
3. Mattias Rubenson, Lund – partisekreterare (blogg)
4. Elin Andersson, Uppsala – förbundsordförande Ung Pirat
5. Jacob Hallén, Göteborg (blogg)
6. Emil Isberg, Kista (blogg)
7. Henrik Passmark, Stockholm
8. Elsa Nore, Reykjavik
9. Christoffer Eldengrip, Örkelljunga
10. Andreas Rönnqvist, Gävle
11. Martina Johansson, Arlöv
12. Ola Nyström, Solna
13. Michaela Ljungstrand, Göteborg
14. Peter Isaksson, Karlskrona (blogg)
15. Henry Rouhivuori, Borås
16. Stefan Roudén, Göteborg
17. Kristofer Älvring, Vilhelmina
18. Magnus G Bergström, Åkersberga
19. Marcus Schmidt, Örebro
20. Mattias Dahlberg, Karlskoga

 

Censurfilter stridsfråga i EUs upphovsrättsreform

EU-kommissionens förslag om att införa censurfilter på alla plattformar där användare kan lägga upp material (artikel 13) diskuteras idag i ministerrådets arbetsgrupp för upphovsrätt. Förslaget innebär att alla plattformar där användare kan ladda upp material kommer att tvingas införa algoritmer som förhandscensurerar alla uppladdningar från användare (dvs i princip all social media, youtube, diskussionsforum etc). Målet är att säkerställa att inget upphovsrättsskyddat material laddas upp utan tillstånd, men det är uppenbart att det även kommer leda till att lagligt material censureras bort. En samling EU-parlamentariker med piratpartisten Julia Reda i spetsen jobbar för att stoppa förslaget. Här kan du läsa mer om hur du kan hjälpa dem.

Förslaget som lades fram av kommissionen i september 2016 drevs där fram av Günther Oettinger, den dåvarande kommissionären för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Günther är känd för att vara väldigt förtjust i att gå i den tyska industrins intressen, och det är uppenbart att han har lyssnat väldigt mycket på upphovsrättsindustrins lobbyister när han arbetade fram det här förslaget. Tyvärr är han inte den enda politikern som sitter i industrins knä, utan ett flertal medlemsstaters regeringar och stora delar av Europaparlamentet har uttryckt stöd för det här förslaget.

Det har därför formats en spretig allians av Europaparlamentariker som jobbar för att väcka en folklig opinion i frågan. Tyvärr har det hittills inte gått särskilt lysande i Sverige, där vi verkar lida av en nationell villfarelse om att upphovsrättsfrågan på nätet reddes ut för tio år sedan, och helt verkar missa att det faktiska reformarbetet när det gäller Europeisk upphovsrätt pågår just nu.

Vad än som beslutas nu lär bli gällande lag i Europa i minst tio-femton år till innan vi kan hoppas på en ny reform, så sprid gärna information om vad som händer i Bryssel just nu. Än är det inte försent att vrida reformen åt rätt håll. Eller i alla fall åt ett mindre skadligt håll.

 

Panelsamtal om upphovsrätt i Almedalen med vår Europaparlamentariker Julia Reda

Panelsamtal om upphovsrätt i Almedalen med vår Europaparlamentariker Julia Reda

I samband med politikerveckan i Almedalen hade Europahuset bjudit in vår Europaparlamentariker Julia Reda för att debattera förslaget om upphovsrättsreform som just nu arbetas med nere i Bryssel. Utöver jula deltog Susin Lindblom, från Dramatikerförbundet, och Patrick Krassén, från Svenskt Näringsliv.

Här kan du se debatten:

 

Upphovsrätt: omröstning i IMCO och Comodini ute ur bilden

Upphovsrätt: omröstning i IMCO och Comodini ute ur bilden

Idag hölls omröstningen för upphovsrättsdirektivet i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). IMCO är inte det huvudansvariga utskottet, så det som röstades igenom idag kan fortfarande ändras i utskottet för rättsliga frågor (JURI), som har huvudansvaret för det här lagstiftningsärendet. Men IMCOs yttrande är ändå viktigt då det kan påverka hur ledamöterna i det ansvariga utskottet diskuterar frågan, och extra viktigt i det här fallet var beslutet kring artikel 13 där IMCO är ett så kallat associerat utskott. Vilket ger dem delat ansvar för den artikeln.

Läget inför mötet var minst sagt oklart med både den stora konservativa gruppen (EPP) och den socialdemokratiska gruppen (S&D) splittrade i frågan. Den ansvariga ledamoten (föredragande) är Katherine Stihler (S&D) som format en koalition kring en samling kompromissförslag. Hennes ursprungliga förslag till yttrande var ganska okej, och med input från främst Julia Reda (Greens/EFA), Kaja Kallas (ALDE) och Dan Dalton (ECR) får nog de kompromissförslag som hon förhandlat fram med de andra grupperna sägas vara betydligt bättre än vad man kunnat vänta sig utifrån det usla jobb kommissionen gjort med ursprungsförslaget.

Tyvärr föll viktiga delar av kompromisserna rörande TDM (text&data-mining) och den nya närstående rättigheten för utgivare av presspublikationer. Motståndet leddes av Pascal Arimont (EPP), samt Virginie Rozière (S&D), och deras sida vann en stor mängd avgörande omröstningar tack vare att både vänstergruppen (GUE), den populistiska gruppen (EFDD) och delar av den konservativa och reformistiska gruppen (ECR) var frånvarande under omröstningen.

Civilsamhället hade främst fokuserat på att få bort kommissionens förslag om uppladdningsfilter i artikel 13, som Pascal Arimont försökte göra ännu värre genom att lägga fram alternativa kompromisser, men genom en blandning av externa påtryckningar från civilsamhället och politisk manövrering inom parlamentet misslyckades han få det stöd som behövdes för att de skulle komma in i röstlistan. Istället enades utskottet kvällen före omröstningen om att plocka in det förslag kring artikel 13 som författats av Michal Boni (EPP), ansvarig för frågan i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Vilket var en förbättring jämfört med vad kommissionen föreslagit, och betydligt bättre än den linjen som Pascal Arimont företrädde.

Men ett betydligt mer avgörande beslutet för upphovsrättens framtid i Europa som skedde idag är av en helt annan sort. Therese Comodini (EPP), som är den ansvariga parlamentarikern i huvudutskottet JURI, beslöt att avsäga sig sin plats i Europaparlamentet för att ta den plats i det nationella parlamentet på Malta som hon vann i valet i förra helgen. Hennes förslag till yttrande i JURI var en enormt positiv överraskning när hon lade fram det då det var uppenbart att hon tagit sig tid att lyssna på både civilsamhället och forskningsvärlden när hon skrev sitt förslag. Vi vet inte vem som kommer överta ansvaret för upphovsrättsdirektivet när hon försvinner, men en snabb granskning av hennes EPP-kolleger i JURI gör det ganska tydligt att vi står mellan att få en försämring eller en väldigt kraftig försämring.

För oss som hoppas på en progressiv och framtidsinriktad upphovsrättsreform i Europa kommer den 8 juni 2017 inte gå till historien som en bra dag.

 

Här finns en samlingssida för relevanta dokument kring ärendet. Och här hittar du en översiktsplan över lagstiftningsarbetet i parlamentet.

Fördelarna med dataskyddsförordningen

Fördelarna med dataskyddsförordningen

Jag växte upp under en period när det inte gick att vara intresserad av digitala frågor utan att samtidigt ogilla Microsoft för deras dominerande ställning i branschen. Det har därför varit en ganska omtumlande resa de senaste sex åren då jag jobbat med EUs digitaliseringspolitik att inse att Microsoft har förvandlats till att vara ett av de mer rimliga IT-företag att ha att göra med. Särskilt när det gäller frågor om säkerhet och datahantering. Men sådan är världen vi lever i. Microsoft har inte byggt sin affärsmodell på att utnyttja sina kunders personuppgifter, och därmed har de blivit en av få röster i branschen som talar om vikten av ett fungerande dataskydd. Nu senast i förra veckan har säkerhetschefen för Microsoft Sverige, Daniel Akenine, skrivit en bra debattartikel om fördelarna med EUs dataskyddsreform. Där lyfter han, bland annat, rapporteringsskyldigheten vid intrång, och det utökade ansvaret för företag. Hans slutkläm är värd att upprepa:

En sak som är tydlig är att en ny riktning pekas ut mot en tid där företag och organisationer måste ta större ansvar och där vi som individer får mer kontroll vilket bidrar till en förändring som skapar nya möjligheter.

Jag har tidigare skrivit om EUs nya dataskyddsförordning här, och vill du veta mer rekomenderar jag starkt sidan dataskydd.net, som drivs av vår förra Europaparlamentariker Amelia Andersdotter.

Upphovsrättsreformen i EU tar ett steg i rätt riktning.

Upphovsrättsreformen i EU tar ett steg i rätt riktning.

Den som följt debatten om det förslag som kommissionen lagt fram för en reformerad upphovsrätt i EU vet att innehållet, på det hela taget, varit riktigt riktigt uselt. De utlovade förbättringarna uteblev och istället fick vi ett förslag om en ny närstående rättighet för presspublicister och en skyldighet för alla internetplattformar att automatiskt skanna material som laddas upp för att kunna förhindra upphovsrättsintrång. Den närstående rättigheten skulle riskera att göra länkningar med små textsnuttar olagliga, och skyldigheten för plattformarna skulle utan tvekan leda till att en hel del lagligt material sållades bort i farten.

Så jag blev positivt överraskad när jag i morse fick se ( bakom betalvägg) det förslag som Europaparlamentets föredragande för ärendet, Maltesiska parlamentarikern Therese Comodini Cachia (EPP), lagt fram. Hennes betänkande har ändrat bägge paragraferna ovan till betydliga mindre problematiska förslag, och även infört en rad andra små förbättringar i texten. Jag kommer att återkomma med en mer detaljerad analys när jag hunnit gå igenom texterna i detalj, men sammanfattningsvis kan jag nog säga att med de här förändringarna har förslaget gått från att vara direkt skadligt till att vara mestadels tandlöst. Frågan nu är vad som kommer hända i det vidare arbetet i parlamentet och vad upphovsrättsindustrin kommer göra för att försöka få tillbaka de godbitar som kommissionen gav dem i sitt förslag.

Här finns en samlingssida för relevanta dokument kring ärendet. Och här hittar du en översiktsplan över lagstiftningsarbetet i parlamentet.

Internet of Things

Internet of Things

Idag diskuterar vi Internet of Things i piratpartiets chatt som en del av vår temavecka om nätpolitik. Det kommer vara en förhållandevis öppen diskussion då vi fortfarande står i  början av den processen. Jag har inte hittat några tidigare sakpolitiska ståndpunkter eller utspel från partiet i frågan. Men två frågor som vi behöver fundera på är:

hur kan vi säkerställa att Internet of Things utvecklas i en integritetsvänlig riktning

Vem bör äga datan i olika saker. Den som köpt prylen eller det företag som skrivit/stoppat in programmet i prylen? Är det något som bör regleras i lag eller i avtal?

Det finns säkert fler frågor kring sakernas internet, och jag ser fram emot att diskutera dem med er i chatten kl 17.

 

Geoblocking

Geoblocking

Ikväll fortsätter vi att diskutera nätpolitik i piratpartiets chatt. Temat för dagen är geoblocking, och jag tänkte att istället för att jag introducerar ämnet i textform så låter jag vår Europaparlamentariker förklara vad det handlar om istället.

 

Du kan även läsa de inlägg hon skrivit om ämnet.

Om vi hinner kommer vi även prata om vilka regler vi vill ska gälla vid e-handel. Det gäller allt från konsumentlagstiftning till momsregler och avtalsvilkor vid digitala kontrakt.

Vi sätter igång samtalet klockan sex ikväll. Jag hoppas att du vill delta där!

datalagring

datalagring

Kvällens andra samtal om nätpolitik berör ett ämne där nog alla som följt piratpartiet har en klar bild av vad vi tycker. Datalagringsdirektivet har varit en politisk följetong utan like i svensk politik ända sedan partiets barndom. Vi är det enda partiet i Sverige som konsekvent arbetat för att få bort datalagringen, både i Sverige och inom EU. och Partiets linje presenterades tidigare såhär:

Piratpartiet kräver att den lag ska rivas upp, som tvingar tele- och internetföretag att lagra information om sina kunders trafik under minst ett halvår, för att kunna lämna ut den till polis och säkerhetstjänst.

Det är den digitala världens motsvarighet till att avsändare, mottagare och datumstämpel på alla brev man skickar och tar emot skulle fotostatkopierats och alla telefonsamtal registreras, och rubbet arkiveras i minst ett halvt år. Det är en övervakning som inte ens de totalitära regimerna i Nazityskland och Sovjetunionen kunde drömma om.

lagen infördes ursprungligen efter ett direktiv från EU (kallat datalagringsdirektivet). EU-domstolen har dock underkänt direktivet eftersom det strider mot mänskliga rättigheter, och förklarat det ogiltigt. I Sverige envisas dock politikerna från de stora partierna med att lagen ska vara kvar och datalagringen fortsätta.

Piratpartiet kräver att den svenska implementeringen av datalagringsdirektivet rivs upp utan att ersättas med någon annan form av datalagring. staten ska inte slentrianmässigt hålla koll på vem som samtalar med vem när. Övervakning ska bara få ske i enskilda fall vid misstanke om allvarligt brott.

Jag kan inte se något skäl att ändra i den linjen som vi haft, men eftersom det är en viktig fråga tar vi ändå upp den till diskussion kl 21 ikväll i chatten.

När vi känner oss färdiga med den frågan kommer vi ha ett öppet samtal om huruvida det finns andra områden där det kan behövas särskild reglering av ISPar. Så titta förbi och ge ditt bidrag till diskussionen

Dataskydd

Dataskydd

Idag fortsätter vi i piratpartiet att diskutera nätpolitik i vår chatt, och första ämnet för kvällen är Dataskydd, anonymitet och e-identifikation. Tre områden som är centrala för hur vi kan använda internet och hur våra grundläggande rättigheter tas tillvara där. Och precis som gårdagens ämne nätneutralitet är det områden som till stor del regleras på EU-nivå.

Där avslutades arbetet med EUs dataskyddsförordning i april 2016 och den förordningen träder i kraft i maj 2018. Piratpartiet var involverade i reformarbetet under vår tid i parlamentet (vilket bland annat ledde till skapandet av organisationen Dataskydd.net). Just nu är vi i läget att alla medlemsländerna försöker anpassa sina nationella regelverk till den nya förordningen. I Sveriges fall betyder det att PUL, som bygger på det direktiv som dataskyddsförordningen ersatte, kommer att pensioneras. Utöver detta är EU just nu på gång att även ersätta direktivet om integritet och elektronisk kommunikation med en förordning. Detta är en nödvändig följd av dataskyddsförordningen, men givetvis finns det en risk för att särintressen ska lobba igenom ändringar som minska skyddet för medborgares integritet när ämnet är öppet för revision. Det förslag som kommissionen har presenterat är i stora delar rimligt, men frågan är om vi vill försöka väcka opinion för att påverka europaparlamentet och ministerrådet att anta privatlivsvänliga ändringsyrkanden. Om inget annat för att vara en motpol till de som vill urvattna förslaget.

I frågan om anonymitet har piratpartiet alltid förespråkat rätten till, och värdet av, anonymitet på nätet. Det är en så central del av vår ideologi att det finns direkt uttalat i vårt principprogram, som säger:

Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt, ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare.

Så diskussionen kring det området är främst till för om det finns förslag på mer detaljerade sakpolitiska ställningstaganden om hur den rätten ska kunna garnanteras i ett samhälle där övervakningsivrare ständigt flyttar fram sina positioner.

När det gäller E-identifikation behöver vi fundera över den grundläggande frågan om det är rimligt att i en värld där allt mer av medborgarnas interaktion med myndigheter sker över nätet så är de verktyg som finns för att identifiera sig mot statliga myndigheter kontrollerade av privata banker. Jag anser att vi bör kräva ett statligt alternativ till BankID, så som är normen i de flesta Europeiska länder. vi behöver även fundera på vad vi tycker om den förordning som kräver att alla medlemsländers e-identifikation blir giltig i samtliga medlemsländer. Är det en rimlig balans, eller är det bättre att skapa en mer harmoniserad modell med en gemensam e-identifikation för alla unionsmedborgare?

Allt detta kommer vi alltså diskutera i vår chatt kl 19 ikväll. Jag hoppas att du vill delta där!

 

Nätneutralitet

Nätneutralitet

Det första ämnet på temat nätpolitik som vi i piratpartiet kommer diskutera denna vecka är Nätneutralitet. Det här inlägget är tänkt som ett bakgrundsmaterial till den diskussion som vi kommer ha på vår chatt idag (tisdag 28/02) klockan åtta.

Jag förutsätter att du som läser har en grundläggande förståelse för begreppet nätneutralitet och kommer här mest fokusera på hur vi i piratpartiet diskuterat kring ämnet tidigare. Vill du ha en mer grundläggande introduktion till begreppet rekomenderar jag e-boken Spärrar och gräddfiler – om nätneutralitet på internet som tagits fram av Internetstiftelsen i Sverige.

Här hittar du information från PTS om de regler kring nätneutralitet som gäller i Europa, och här hittar du information från BEREC om de riktlinjer som tagits fram för att förtydliga den europeiska förordningen.

Här finns samtliga artiklar om ämnet som publicerats i IDG.

Men hur har då piratpartiet förhållit sig till nätneutraliteten? Även om begreppet myntades redan 2003 så var det inte en politisk fråga i Sverige när partiet grundades 2006, så det var först i samband med att vi blev invalda i Europaparlamentet 2009 som vi började titta närmare på hur vi skulle förhålla oss till nätneutralitet som koncept (även om det dykt upp på vårt forum redan 2007). Ämnet var aktuellt i samband med parlamentets arbete med telekompaketet där det dock fick stryka på foten när den slutliga kompromissen mellan parlamentet och rådet förhandlades fram. Men vår interna diskussion var igång, och även om vi hade en minoritet libertarianer i partiet som ogillade nätneutralitet utifrån att de såg det som en statlig reglering av internet så kom vi ganska snabbt fram till ett konsensus att ställa oss bakom nätneutraliteten.

Såhär skrev jag 2009:

Men hur bör då Piratpartiet förhålla sig till frågan om nätneutralitet? Är det över huvud taget en fråga som partiet bör ta ställning i? Jag skulle vilja hävda att så är fallet. Behovet av ett skydd för internet som en öppen plats är minst lika stort när det gäller att skydda det från företags vilja att skapa otillbörliga marknadsfördelar som när det gäller att skydda det ifrån statlig övervakning. Vill vi behålla det internet som finns idag med allt vad det innebär av möjlighet till deltagande och demokratiskt inflytande så måste vi kämpa för det. Att överlåta allt till marknadskrafterna och hoppas på det bästa är naivt och ansvarslöst.

[…]
Utifrån en piratideologi som tar avstamp i en vision av ett fritt och öppet internet, där allas rätt till deltagande är primärt, finns det helt enkelt ingen annan rimlig slutsats att dra än att lagstiftad nätneutralitet är en nödvändighet.

I samband med att vi utvecklade vår politik 2012 så fastslog vi följande åsikt om nätneutralitet:

EU behöver en unionstäckande lagstiftning om nätneutralitet som täcker både trådade och trådlösa internetoperatörer, och som motverkar att operatörernas användare låses till eller uppmuntras att låsa till specifika tjänstetillhandahållare på online-marknaden.

Och i parlamentet jobbade bägge av våra ledamöter med frågan med stor framgång när den på nytt blev aktuell ett par år senare.

Så varför behöver vi diskutera ämnet? Kan vi inte bara fastslå samma sak som vi gjorde 2012 och vara nöjda sen?

Jo, det är en bra start. Men i samband med att internet och frågan utvecklats har det uppstått en rad frågor som vi behöver reda ut hur vi förhåller oss till:

 1. vad anser vi vara rimliga trafikstyrningsåtgärder? Och när ska ISPar få gå bortom dessa och genomföra ytterligare trafikstyrning?
 2. hur ställer vi oss till så kallad zero rating av tjänster?
 3. Ska det finnas en rättighet för internetleverantörer och innehållsleverantörer att tillhandahålla andra tjänster än internetanslutningstjänster med optimerad kvalitet? (så kallade ”specialised services”)

Dessa tre punkter, och övriga relaterade frågor kommer vi diskutera ikväll. Jag hoppas att du vill vara med i den diskussionen!

 

Nätpolitik

Nätpolitik

Förra året beslöt vi i piratpartiet att plocka bort vår spretiga sakpolitik och återgå till ritbordet för att istället ta fram en ny sammanhängande sakpolitik som tydligt bottnar i vårt principprogram. Planen är att vi, genom ett mer strukturerat arbete med olika tematiska veckor, nu under våren ska få fram välformulerade motioner som vi kan anta på vårt vårmöte i april.

Imorgon börjar veckan då vi kommer diskutera nätpolitik och jag är ansvarig för att leda arbetet. Min förhoppning är att vi under veckan ska kunna diskutera en rad olika sakfrågor som alla är kopplade till nätet. Diskussionen kommer ske i textform på partiets chatt, i vår kanal för nätpolitik, och jag kommer återkoppla löpande här på bloggen vad som framkommit i diskussionerna. Men vill du delta bör du redan nu registera dig på chatten.

Nedan finns ett schema för vilka områden som vi kommer diskutera under veckan. Varje diskussion beräknas till ungefär en timme, men det går givetvis att diskutera i chatten även utanför de här passen. Notera att vi kommer undvika frågor som främst hör hemma inom något annat sakpolitiskt område (så som upphovsrätt, polisiära och militära övervakningsrättigheter på nätet etc.).

Inför varje pass kommer jag presentera en introduktionstext av området här på bloggen. Min målsättning är att de texterna ska komma upp dagen före diskussionen, så att alla som vill delta kan läsa igenom de texterna i förväg. Baserat på de diskussioner som förs kommer jag sedan arbeta fram utkast till motioner kring de olika sakfrågorna som vårmötet sedan får ta ställning till. Så har du inte tid att delta nu i veckan när just ditt specialområde behandlas så kommer det finnas en till chans att påverka innehållet på vårmötet.

Har du några frågor kring den nätpolitiska veckan kan du ställa dem här på bloggen eller skicka mig ett mail.

 

 

För en vecka sedan avgick jag som vice partiledare för piratpartiet. Här förklarar jag varför.

För exakt en vecka sedan skickade jag in ett mail till partiets styrelse där jag avsade mig uppdraget som vice partiledare för piratpartiet. Det var absolut inget jag ville göra, och det var inte något jag någonsin trodde jag skulle göra. Men ibland går saker inte som man vill.

Jag jobbar som politisk sakkunnig i Europaparlamentet åt gröna gruppen, och som sådan regleras mitt jobb i EUs tjänsteföreskrifter för tjänstemän. Där framgår att alla anställda som vill utföra en bisyssla eller ta ett uppdrag vid sidan om anställningen måste ansöka om tillstånd från den institution de är anställda vid för att få lov att göra detta. Så i samband med att jag blev vald till vice partiledare i våras skickade jag in en sådan ansökan till parlamentets personalavdelning. Redan innan jag kandiderade hade jag kollat med min grupp om de ansåg att det förelåg någon intressekonflikt, och fått svar att de var odelat positiva till mitt politiska engagemang och inte såg några problem med att jag tog rollen som vice partiledare så länge jag inte lät det inkräkta på det jobb jag utför åt gruppen. Detta intygades av min chef även i den ansökan som jag skickade in till personalavdelningen.

Döm om min förvåning när jag i slutet av september fick ett rekommenderat brev med beslut om att min begäran hade avslagits, och att jag omgående skulle skicka in bevis för att jag hade avsagt mig mitt uppdrag åt partiet. Givetvis tog jag kontakt med personalavdelningen för att reda ut det hela och se om det gick att ändra beslutet. Men det enda svar jag fick var att jag kunde överklaga beslutet i enlighet med artikel 90(2) av tjänsteföreskrifterna inom tre månader.

Så jag satte igång att läsa på om mina rättigheter och hämta in juridiskt stöd för att sätta ihop en sådan överklagan, och skickade slutligen in den idag, med ett par dagar till godo.

Så varför avgick jag för en vecka sedan?

Jo, för att administrationen inte ansåg att jag hade rätt att behålla uppdraget under tiden min överklagan behandlades och kontaktade mig för ungefär två veckor sedan och hotade med disciplinära åtgärder om jag inte omedelbart skickade bevis på att jag hade avsagt mig mitt uppdrag. Efter väldigt många mail fram och tillbaka om det hela så fastslog en tjänsteman (som hela tiden hävdade att det inte var hans beslut utan att han enbart verkställde det tidigare beslutet om avslag på min ansökan) att om jag inte senast torsdagen förra veckan kunde skicka in bevis på att jag avgått så skulle de disciplinära åtgärderna vidtas. Eftersom uppsägning är en av de möjliga disciplinära åtgärderna bestämde jag mig för att den enda utvägen var att avgå.

Vad händer nu?

Min överklagan kommer nu behandlas av parlamentet, och inom fyra månader kommer jag få besked om jag fått rätt i min överklagan. Om så är fallet kommer jag återkandidera till posten som vice partiledare när den ska fyllnadsväljas på partiets vårmöte nästa år. Om min överklagan avslås kommer jag med all sannolikhet också kandidera på nytt, och sedan driva frågan i EU-domstolen. Rätten att engagera sig politiskt är ett demokratiskt fundament, inskrivet i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och som sådan är EU-parlamentet skyldig att respektera den. Så jag tvivlar inte en sekund på att jag kommer få rätt i slutändan. Frågan är enbart hur lång tid det tar.

Som tur är har tålamod alltid varit min starka sida.

CHANGE

CHANGE

När jag, som alla andra, drog ut på nätet för att försöka få en känsla för hur olika personer upplevde utfallet i det amerikanska presidentvalet möttes jag av en våg av texter som försökte förklara vad som hade skett. Vilka anledningarna var att det amerikanska folket hade röstat som de gjorde. Oftast var förklaringarna lika tvådimensionella och fördummande som retoriken (från bägge sidor) varit under valkampanjen. Jag tvivlar inte på att vi kommer få se fler sådana texter framöver. Nästan alla lyfte fram en enskild faktor som den enda rimliga förklaringsmodellen och avfärdade kategoriskt alla andra faktorer som ogrundade eller falska. Ett fåtal kändes genomtänkta, genuina och relevanta (det kan vara värt att notera att två utav tre analyser jag fann värdefulla skrevs före valdagen).

När jag sedan snubblade in på den dominerande jätten på sociala medier fanns det inget slut på inlägg om valresultatet, dess orsaker och hur folk såg på framtiden. Föga förvånande drogs paralleller till Brexit-omröstningen.  I en av trådarna hävdade en konservativ bekant att även piratpartiets framgång på Island var en del av samma trend. Efter att ha varit på Island under valet och känt den genuint positiva kraften hos de isländska piraterna var min spontana reaktion var att gå i försvarsställning och påpeka att demografin som drev fram Trump och demografin som lyfte piraterna på Island såg fundamentalt olika ut.

Efter lite längre diskussion fick jag en bättre förståelse för vad han menade var den gemensamma trenden. Nämligen viljan att se en systemförändring, och en misstro mot de partier och det politiska system som känns allt mer avlägset för stora delar av befolkningen. Och jag fick ge honom rätt. Det är samma trend som drev fram Sanders i demokraternas primärval, och som fått nya folkrörelser på vänsterkanten att uppstå i Sydeuropa. Det är en trend som lett piratrörelsen till framgångar i Sverige, Tyskland, Tjeckien och nu senast på Island. Men även om trenden är densamma tar den sig väldigt olika uttryck runtom i världen.

Där den på vissa platser driver fram människor som riva sönder demokratin och de universella mänskliga rättigheter som demokratin vilar på lyfter den på andra ställen istället fram människor som vill omforma och stärka demokratin. Piratrörelsen är en del av det senare.

Jag är inte ett dugg intresserad av att arbeta för att försvara den rådande ordningen från Trump och hans likar. Jag vill inte stötta de partier och de politiker som med makten som främsta mål lyckats få marginella skillnader i synen på arbete och kapital att framstå som en avgrundsdjup skillnad samtidigt som det blir allt mer omöjligt att se skillnad på den faktiska politik de driver när de väl blivit valda. Jag tänker inte lägga min tid på att förklara varför politiker som alldeles uppenbart varit en del av det politiska livet så länge att de inte på ett trovärdigt trovärdigt sett kan relatera till folk i allmänhet fortfarande är bättre alternativ än intoleranta och xenofoba rörelser som vill använda misstron mot rådande eliter för att ge sig själva makt.

Jag sympatiserar med dem som i rädsla för Trump och andra destruktiva krafter sluter upp bakom kandidater de knappt tror på själva. Men jag vill inte vara en av dem.

Jag blev pirat för att upphovsrättsfrågan så tydligt visade att lagstiftningen drivs fram för att gynna särintressen snarare än för att göra samhället bättre för det stora flertalet. Jag blev pirat för att jag trodde (och fortfarande tror) att lösningen är en samhällsförändring till ett öppet och transparent samhälle där medborgarna aktivt deltar i alla delar av det politiska livet och där ansvarsutkrävandet sker på riktigt. Jag blev pirat för att alternativet var att inte bry sig, att kasta in handduken och låta andra bestämma över min framtid. För mig var det ett enkelt val!

 

Piratpartiet på väg mot rekordval på Island

Piratpartiet på väg mot rekordval på Island

Nu på lördag hålls val på Island efter att Panamaskandalen i somras tvingade statsministern att avgå och regeringen att lova att hålla nyval. Det är omöjligt att säga om det isländska piratpartiet kommer bli största eller näst största partiet i valet, men det är alldeles uppenbart att jämfört med deras resultat på 5,1% i förra valet kommer det här valet vara en enorm succé för de isländska piraterna. Och inte enbart för de isländska piraterna. I skrivande stund har nära trettio pirater från andra länder rapporterat att de kommer åka till Island för att närvara vid valet. I gruppen av gäster hittar vi ledare för svenska, tyska, nederländska och slovenska piratpartiet, samt vår EU-parlamentariker Julia Reda. Jag kommer givetvis också åka dit.

 

piratar-logo-xp

 

Men vad är det som gjort att det isländska piratpartiet blivit så framgångsrika? Min bedömning är att de lyckats förvalta sin förra framgång väldigt väl. Att gå från 5% till 20% är en otrolig bedrift. Men den är faktiskt mindre storslagen än att lyckas nå 5,1% i det första valet där partiet ställer upp. För att förstå piraternas framgång nu måste vi först förstå situationen när de blev invalda 2013, ett halvår efter att partiet hade grundats.

Såhär beskrev Islandsbloggen när de grundades 2012:

Birgitta Jónsdóttir blir ordförande för Píratapartýið. I de isländska piraternas första punktprogram finns bland annat krav på transparens inom samhället och ökade medborgerliga rättigheter. Målet är att ta plats i alltinget i vårens val. Piratpartiet kommer framför allt att sikta in sig på att värva unga anhängare som är aktiva på nätet.

I lördags grundades formellt Píratapartýið vid ett möte i Reykjavík. Birgitta Jónsdóttir, som i dag är alltingsledamot för Rörelsen, valdes till ordförande i det verkställande utskottet. I ledningen ingår även Björn Þór Jóhannesson, Halldóra Mogensen, Jason Scott och Stefán Vignir Skarphéðinsson – samt Herbert Snorrason och Einar Valur Ingimundarson som valdes in slumpmässigt.

Målet är att i april klara femprocentsspärren till alltinget och nå representation i parlamentet. Det isländska piratpartiet siktar främst in sig på att nå yngre och nätaktiva väljare.

Det kan förmodligen ses som en ganska representativ bild av det nya partiet, där fokuset lades väldigt mycket på Birgitta. Samma blogg beskrev deras politik på följande sätt inför valet 2013:

Piratpartiet:
De isländska piraterna driver klassiska piratfrågor: transparens, informationsfrihet, direktdemokrati, medbestämmande och – kanske inte lika klassiskt – avkriminalisering av narkotikabruk. Användning av narkotika ska enligt Piratpartiet behandlas som ett medicinskt och inte ett polisiärt problem. Lockar främst yngre väljare från vänsterkanten. Ses på sina håll som lite tuffare och inte lika helylle som Gröna vänstern. Mest kända namnet är Birgitta Jónsdóttir, som suttit en mandatperiod i alltinget för först Medborgarrörelsen och sedan Rörelsen.

Det är alltså faktumet att de redan har en parlamentariker från ett medborgarinitiativ som lyfts fram och som ger piraterna det utrymme de behöver för att lyckas ta sig över spärren. Med Birgittas draghjälp lyckas de därför bli invalda med tre mandat.

Piraternas nästa utmaning var sedan att bevisa att de inte enbart var en fluga och att de kunde vinna val utan draghjälp av en redan känd person, vilket de fick en chans till i kommunvalen 2014. Där lyckades de med Halldór Auðar Svansson överst på listan bli invalda i huvudstaden med 5,9%. Genom att även sätta sig i det nya styret för huvudstaden visade de även att de var beredda att ta ansvar vid framtida val.

 

piratar-logo-xp

 

Idag är läget annorlunda. Piraterna har flera personer med erfarenhet från Alltinget och deras statsministerkandidat är Smari McCarthy, som inte sitter i Alltinget i nuläget men som var en av partiets grundare och som toppar en av valkretsarna utanför Reykjavik (något han även gjorde förra valet då piraterna inte nådde upp till 5%-spärren i den valkretsen). Birgitta är fortfarande en central figur i partiet och förs fram som en tänkbar talman i alltinget för nästa mandatperiod, men fler ansikten har lyfts fram och piraterna ses som en bred rörelse på Island. Efter ett år av att leda opinionsmätningarna har befolkningen på Island, och piraterna själva, förlikat sig med tanken på att de troligtvis kommer ingå i nästa regering.

Jag tror inte det går att understryka hur viktigt det skulle vara för piratrörelsen globalt om vi fick en regering med piratministrar. Så det är med stor förhoppning jag packat mina väskor och bokat min resa till Island. Jag flög även dit en vända i september för att få en bild av de isländska piraterna och hur de arbetar, och ser fram emot att träffa dem igen till helgen. Och givetvis kommer det komma en ny rapport här efter valet.

 

piratar-logo-xp