Välj en sida

Jag har tidigare beskrivit Piratpartiet som ett fokusparti. Simon Rosenqvist, ledamot i Ung Pirats förbundsstyrelse, utvecklar i ett blogginlägg varför det är en rimlig strategi att som nytt parti fokusera på ett avgränsat politiskt område. Andreas Larson, även han medlem av Ung Pirats förbundsstyrelse, instämmer.

Men varför kritiseras då Piratpartiet för att vi har ett principprogram som formulerar våra åsikter kring de frågor vi valt att fokusera på och aktivt låter bli att ta ställnig i andra politikområden? Hur kommer det sig att många personer man talar med förutsätter att ett parti måste ha ett politiskt program som täcker samtliga politiska områden? Detta trots att de själva inte vet särskilt mycket om vad riksdagspartierna tycker i andra frågor än de som de profilerar sig på. Och trots att miljöpartiet, som fortfarande får betraktas som ett fokusparti trots goda ansträngningar att bredda sin politik, har suttit i riksdagen ett bra tag nu.

På något sätt har det blivit så att många förväntar sig att ett parti ska ha ett svar på allt. Exakt vad det svaret är kanske inte är så viktigt, men man vill att det ska finnas där. Det märkliga i sammanhanget är att när man diskuterar de fallande medlemssiffrorna för de gamla partierna och deras ungdomsförbund så förs faktumet att folk inte är beredda att köpa helhetslösningar fram som ett argument för det minskande medlemsantalet. Det heltäckande program som man förväntar sig att partierna ska ha ses alltså även som skälet till att de får allt färre medlemmar.

Personligen är jag övertygad om att det är fokuspartierna som har framtiden för sig. Kombinationen av ett avgränsat politiskt program, en större förståelse för att det politiska engagemanget kan komma och gå hos de aktiva medlemmarna samt tillåtande av medlemskap i flera olika partier tror jag kommer göra att fokuspartierna på sikt växer om de gamla partierna i medlemsantal och därmed blir bäst på att fånga upp engagerade människor och deras åsikter.

För mig vore det rent av en önskvärd utveckling.