Piratpartiet Pionjärerna?

Gamleby
31 oktober, 2008
IPRED och digital allemansrätt
3 november, 2008
Visa alla

Piratpartiet Pionjärerna?

Jag snubblade över en intressant trådPiratpartiets forum idag. Den handlade, som många trådar före den om Piratpartiets namn. Jag har ända sedan jag blev medlem i partiet varit en stark förespråkare för namnet Piratpartiet och tråden fick knappast mig att ändra åsikt. Däremot så innebär det inte att jag för all framtid tror att Piratpartiet är det bästa tänkbara namnet på partiet. På samma sätt som nästan alla av dagens riksdagspartier har bytat namn vid någon tidpunkt så tror jag att Piratpartiet också kommer byta eller åtminstone förändra sitt namn någon gång i framtiden. Att göra det i dagsläget skulle dock vara ett pr-mässigt självmord.

Kritiken mot namnet i inlägget var följande:

1) PiratPartiet är ett genialiskt namn för en lobbyrörelse som vill synas och höras i media. Det är lika provokativt som FyllePartiet under alkoholförbudet. Det är lätt att komma ihåg, satiriskt, viralt och laddat. Det förlöjligar demokrati och andra partier och vänder upp och ner på begrepp. En perfekt platform för att sprida kritik av vårt samhälle från.

2) PiratPartiet är ett utomordentligt dåligt namn för ett parti som med sin allomfattande ideologi och sitt genomtänkta program söker hela folkets förtroende för att få forma och styra ett land fyra år i taget. Det är lika oseriöst och respektlöst mot allvarliga frågor såsom sjukvård, säkerhet och skola som FyllePartiet.

Till viss del träffar kritiken fel eftersom Piratpartiet inte aspirerar på att skaffa sig en allomfattande ideologi. Piratpartiet är ett fokusparti och kommer med all säkerhet även att vara så i framtiden. Däremot tror jag att begreppet Pirat kommer bli ett betydligt tommare begrepp i framtiden efter att icke komersiell fildelning har legaliserats i merparten av världen och frågan inte längre ses som kontroversiell. När alla är pirater blir ingen pirat, och identiteten kring begreppet luckras upp. Tyvärr så kommer det förmodligen dröja ganska länga innan samhället har kommit så långt.

Det som mer utmärkte inlägget var att det innehöll ett namnförslag och en förändringsmetod som jag inte genast ryggade undan ifrån. Tidigare förslag på ändringar har oftast varit av modellen ”vi måste byta namn till X och vi måste göra det nu för annars kommer ingen ta oss på allvar”. Alla sådana påståenden har visat sig vara felaktiga då Piratpartiet helt klart blir taget på allvar av stora delar av etablissemanget idag. Men det här inlägget föreslog istället följande modell:

a) Idag är PP en framgångsrik provokativ lobbyrörelse. Alla vet att det heter

• PiratPartiet (pp)

b) PP jobbar fram ett något breddat och konkret politiskt program för ett nytt och bättre informationssamhälle och börjar ta fram material som riktar sig till vanliga människor genom att visa att informationssamhället berör alla. Man tar fram videos och broschyrer etc. Vid ett tillfälle släpper man sitt nya program tillsammans med en uppfräshad grafisk profil och förkunnar att man byter namn till *trumvirvel*

• PiratPartiet Pionjärerna (pp)

c) PP tar fram ett nära på komplett politiskt program och byter åter igen grafisk profil, hemsida och namn till *trumvirvel*

• PionjärPartiet (pp)

Modellen väcker en mängd frågetecken. Vad menas med att bredda vårat politiska program? Och hur gör vi det utan att skapa splittring inom partiet? Vad är det egentligen för informationssamhälle som vi vill skapa? Ofta när jag pratar med aktiva pirater runt om i partiet så tycker jag mig märka att det finns en tanke någonstans om hur ett fungerande informationssamhälle bör se ut. Att det kräver en helt annan syn på immaterialrätt är vi till exempel helt överens om. Men än så länge så har ingen lyckats formulera tanken i ord på ett sådant sätt att vi alla känner igen oss. Är det ens möjligt att göra det?

Jag är även skeptisk till om steg C faktiskt är nödvändig. Den bygger på att vi inte skulle kunna slå oss in i de politiska salongerna under namnet Piratpartiet vilket jag tror är fullt möjligt. Jag tror däremot att breddningen av namnet föreslagen i steg B kan vara bra för partiet. Det skapar en bild av ett mer framtidsfokuserat parti och kan till viss del minska bilden av oss som ett missnöjesparti som enbart sysslar med kritik av dagens upphovsrättslagar.

Just begreppet pionjär tror jag dessutom är ett väldigt bra val. Det är positivt laddat och framåtriktat. Samtidigt så saknar det kopplingar till någon idag rådande politisk ideologi.

Oavsett vad så tror jag att frågan kommer behöva diskuteras i partiet. Om inte idag så förr eller senare i framtiden. Piratpartiet må vara ett fantastiskt bra och träffande namn för oss i dagsläget, men det betyder inte att det kommer vara så i all framtid.

Please follow and like us:
Mab
Mab

3 Comments

 1. Profilbild Emil Paulsrud skriver:

  Jag uppmärksammade också detta inlägg som du säkert såg. Som de flesta känner till så har i princip alla partier någon gång ändrat sitt namn för att passa in i hur partiet utvecklas. Jag instämmer i att även Piratpartiet kan behöva tänka i nya banor i framtiden. Jag ryggade inte heller åt att lägga till begreppet pionjärerna, som jag ryggar åt att byta ut pirat och lägga in -integritets -privat -kultur eller liknande i partinamnet.

 2. Piratpartiet Pionjärerna verkar vara en vettig utveckling till valen 2014 och det oberoende om eller om inte vi lyckas komma in i EP nästa år.

  I nuläget ser en total breddning av partiprogrammet onödig ut och det finns redan en mängd partier med ungefär samma politik, förutom (v) då.

  Vad framtiden ger vet ingen med säkerhet. Det vore dock en lockande tanke att komma med helt nya idéer gällande hela det politiska perspektivet i tider där blockpolitiken är cementerad med tillhörande käbbel.

  HR

 3. Profilbild Anonym skriver:

  Jag ryggar inte heller tillbaka inför ”Piratpartiet Pionjärerna”. Det känns istället riktigt bra.

  (Liksom ”Pirates of Sweden” tycker jag ett byte kan komma ifråga först till 2014).

  Men jag tycker iså fall vi gott kan behålla ett segel i loggan! Det finns gott om resande upptäckare (pionjärer) som utforskade okända farvatten, det kan ge positiva associationer till segel också… – tänk bara på Vasco da Gama och alla de där.

  -Blubb

Lämna ett svar till Anonym Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS