Välj en sida

Så har det blivit dags för Sverige att implementera datalagringsdirektivet, den lag som Bodström lyckades driva igenom i EU. Rasmus kommenterar hur politikerna dessutom lyckas ta bort fokuset från lagen som sådan genom att förstora en i grunden bagatellartad skiljelinje om längden på lagringstiden. Den egentliga frågan är givetvis om det är rimligt att över huvud taget implementera det här direktivet eller om direktivet rentav är oförenligt med vår rättstradition och grundlag.

Rick gör en informativ sammanställning av vad lagen innebär
, och Johanna har samlat citat från Ask under den tiden då hon tillhörde oppositionen. Det ska bli intressant att se vilket nyspråk som kommer krävas av henne för att kunna tala för en lag som hon tidigare så tydligt tagit avstånd ifrån.

Det enda rimliga är givetvis att inte implementera det här direktivet och ta strid för det i EG-domstolen. Allt annat är enbart ryggradslöst från våra folkvalda i regering och riksdag. Hur många tror att det är så det kommer gå? Själv satsar jag nog tyvärr mina pengar på att våra folkvalda kommer gå på den ryggradslösa linjen.