kan man ifrågasätta piratpartiet?

En gnutta datalagring någon?
12 december, 2008
Namnbyte
13 december, 2008
Visa alla

kan man ifrågasätta piratpartiet?

Hanna Wagenius skriver i ett inlägg att hon anser att det är viktigt att ifrågasätta piratpartiet, vilket jag helt instämmer i, och att vi är opålitliga, vilket jag inte instämmer i. Hon utvecklar det senare påståendet såhär:

Min tes är alltså att Piratpartiet visserligen har bra ståndpunkter i sina kärnfrågor, men att man inte kan vara säker på vad de gör för att få igenom dem. Kort sagt, de är en smula opålitliga.
[…]
Piratpartiet, som ju inte har en ideologisk ståndpunkt, kan göra lite vad fan de vill. De kan inte anklagas för att bryta några principer när de inte har några.

Jag skulle vilja hävda att hennes resonemang bottnar i ett feltänk. Hanna är liberal, och en ganska övertygad sådan. Det gör att hon ser kopplingen till en etablerad ideologitradition som en garant för principer. Således blir vi pirater, som inte tillhör någon av de gamla ideologierna, principlösa i Hannas värld.

Men då missar hon helt att vi faktiskt definierar våra frågor i ett principprogram, och att vi i vår vågmästarstrategi tydligt redogör för hur vi kommer hantera att vi får politiskt manöverutrymme. Skulle vi inte följa de principer och den politiska strategi vi kommit överens om inom partiet skulle jag instämma i att vi skulle vara opålitligta. Men jag har inte sett något som skulle antyda att det fanns sådana tankar hos någon som är aktiv i partiet, och eftersom en sådan trolöshet tveklöst skulle straffa sig kan jag inte heller se någon reell risk att så skulle ske.

Hanna skriver även i ett tidigare inlägg om piratpartiets opålitlighet:

Ett parti, där socialister såväl som liberaler finns representerade, är ett parti utan ideologi. Och ett parti utan ideologi är opålitligt.

Om man instämmer i det påståendet så blir det oundvikligen så att man måste klassa alla partier som inte baseras på en ideologi som opålitliga. Själv håller jag inte alls med om Hannas påstående utan menar att avsaknaden av en ideologi inte gör ett parti opålitligt så länge partiet tydligt presenterar hur det planerar att handla i olika situationer.

Det jag tror Hanna egentligen störs av är att hon upplever oss som oberäkneliga. Hon vet helt enkelt inte vilken politik vi kommer stödja i de områdena där vi inte tagit ställning. Det är givetvis en fullt rimlig kritik att vårt principprogram är begränsat till ett par avsnävade fokusområden och att det inte i förhand går att veta vilket block vi kommer stöda. Men för att smalas som en politisk rörelse var och är en avgränsning viktig, och oberäkneligheten är nödvändig för att vi över huvud taget ska ha ett utrymme att spela ut blocken mot varandra.

Anser man att andra frågor är så pass mycket viktigare än de som vi inom piratpartiet fokuserar på och att det finns stora skiljelinjer mellan blocken i de frågorna så är det faktiskt bättre att lägga sin röst på ett parti som man tror har större möjlighet att företräda ens intressen i de frågorna.

Slutligen vill jag bara tillägga att jag instämmer helt i Hannas slutkläm:

Att man vågar titta kritiskt på Piratpartiet innebär snarare att man tar dem på allvar – och inser att det vore lika allvarligt om de växte fast vid makten som om någon annan gör det.

Piratpartiet ska helt klart granskas. Alla politiska organisationer bör underkastas allmänhetens granskning och där är inte piratpartiet något undantag. Personligen är jag övertygad om att vi kommer klara den granskningen väldigt bra.

Please follow and like us:
Mab
Mab

6 Comments

 1. Profilbild Hanna Wagenius skriver:

  ”Hanna är liberal, och en ganska övertygad sådan” – jag känner mig förolämpad! Jag är tokliberal, galen och tycker att folk ska få göra som de vill, så länge de inte tvingar någon annan, oavsett vad konsekvenserna blir!
  ”Ganska övertygad”, bah! 😛

  Och nog känner jag till att ni har både principprogram och strageti för vågmästarrollen – men läser man strategin så förstår jag den i alla fall som att er princip är att inte ha några principer, bortsett från ett par sakfrågor.

  Samtidigt vill jag påpeka att jag inte ser pirater personligen som opålitliga – även om jag hoppats på stöd för min köttmotion i kårfum – utan att det snarare är organisationen jag inte känner mig säker med.

  Men för guds skull, kom gärna in som vågmästare i riksdagen i nästa val och agera vakthund åt en alliansregering! Jag skulle i alla fall välkomna det – eftersom mitt parti verkar slira i smöret…

 2. Profilbild Hanna Wagenius skriver:

  Förresten, ett tips: Pop up-fönster för kommentarerna. Förenklar allt!

 3. Jag själv tyckte att ”ganska övertygad” var precis lagom mycket förstärkning för att peka på att liberal inte enbart var en etikett för dig. Men jag kan referera till dig som tokliberal framöver om det gör dig gladare 😛

  När det gäller vår organisation så tror jag det i mycket beror på att vi är nya, det finns därför inga gamla handlingar som man kan luta sig mot för att försöka förutse vad vi kommer göra i framtiden. Vilket återigen stärker mitt påstående att det är att vi är oberäkneliga som stör dig snarare än opålitliga.

  Personligen tror jag att det är oundvikligt att det kommer växa fram mer övergripande principer allteftersom inom piratpartiet. Jag tror inte att våra fokusområden kommer öka, men jag tror att framtida principprogram kommer vara mer djupgående i att förklara varför vi tycker som vi tycker.

  Men fram tills dess får vi nog leva med att du känner viss tveksamhet inför hur vi kommer agera 😛

 4. Profilbild Stefan skriver:

  Jag tycker att Hanna har en väldigt bra poäng och det var precis det som fick mig att tveka länge innan jag blev medlem i pp.

  Kan piratpartiet stödja vilka tokförslag som helst för att få igenom de prioriterade frågorna?

  Jag känner naturligtvis till hur strategin är tänkt att fungera och inser att det sannolikt är den som har möjlighet att lyckas men tycker ändå att det vore bra med någon form av ramar som vi kan tänka oss att kompromissa inom.

 5. Profilbild Perty skriver:

  @Stefan
  Det är en bra fråga du ställer, hur långt kan PP gå för att få igenom sina frågor?

  Jag vet faktiskt inte, men så länge de inte går emot några av PP’s grundlägande värderingar så det nog ingen risk.

  Det skulle vara intressant att problematisera och kanske konkretisera vilka typer av frågor PP kan och inte kan förhandla med.

  Medgång i Nato mot nedläggning av FRA? Anslutning till Euro mot 5 års kommersiell upphovsrätt? Nya patentlagar mot avskaffande av LAS?

  Så absolut bör detta diskuteras.

 6. Profilbild Anonym skriver:

  It's interesting to see just how pervasive memory has become in our everyday lives. It seems like everytime I turn my head, I see something with a card slot or USB port, haha. I guess it makes sense though, considering how inexpensive memory has become lately…

  Gahhhhh… who am I to complain. I can't make it through a single day without my R4 / R4i!

  (Posted on Nintendo DS running [url=http://cryst4lxbands.livejournal.com/398.html]R4i[/url] Net10)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS