Välj en sida

Lena Melin tar av sig hatten för pr-genierna i Piratpartiet. Som varandes en av dessa pr-genier så kan jag inget annat än bocka och tacka. Jag är nämligen en av de hundratals bloggare som tillsammans utgör partiets pr-verksamhet. Det är alla vi bloggare med eller utan formella uppdrag inom partiet som skriver om partiet på mer eller mindre daglig basis som utgör Piratpartiets pr-grupp. Och Lena tycker att vi är genier. Jag blir ärligt talat rörd av hennes ord. Att geniförklaras för mitt bloggande känns faktiskt alldeles otroligt stort.

Lena tycker att våra framgångar i opinionsmätningarna är obegripliga och skriver berömmande:

Hatten av för Piratpartiets pr-genier. De har lyckats förmedla engagemang, till och med passion.

Eftersom jag tror på att dela med mig av kultur och kunskap så ska jag berätta vårt knep. Att vi lyckas förmedla engagemang och passion beror på att vi är starkt engagerade och verkligen brinner för våra frågor. Dessutom inbegriper vi alla i vår öppna interna partidebatt. Genom att lyssna och ta till sig av kritik, och genom att fånga upp och lyfta fram det engagemang som finns bland folk i allmänhet så har vi lyckats involvera tusentals människor i vårt arbete runtom i landet. Och när tillräckligt många verklligen tror på något har även den mest pessimistiska person svårt att inte se att det är riktig passion och riktigt engagemang som ligger till grund för det vi gör.

Lena menar att det är obegripligt att kunna bli så stora som vi blivit på så frågor. Men då gör hon det enkla felet att blanda kvantité med kvalité. Att vi blivit så stora som vi blivit beror just på att vi identifierat den absolut viktigaste politiska skilljelinjen i kunskapssamhället och från det dragit väldigt tydliga slutsatser om var dagens övervakningsiver kommer sluta om det inte möter ett mobiliserat motstånd.

Politik får aldrig förminskas till att handla om antalet sakfrågor i ett partiprogram. Politik måste alltid främst handla om vilka fundament man vill att samhället ska bygga på! Piratpartiet vill ha ett öppet och demokratiskt kunskapssamhälle som tillvaratar medborgarnas politiska och demokratiska rättigheter och som uppmuntrar till kultur- och kunskapsspridansde. Det kanske kan ses som få frågor av en del, men om man inte förstår varför vanligt folk anser att just de frågorna är viktigare än en flora av bagatellartade sakfrågor, ja då får man uppenbarligen jobb på Aftonbladet.

Alla andra tolkar förresten inte Lena Melins ord lika välmenande som jag valt att göra.