Välj en sida

Det har under en längre tid diskuterats inom Piratpartiet om hur vi ska kunna bredda antalet personer som företräder partiet utåt. Till viss del fick EU-valet en sådan effekt genom att synliggöra Amelia Andersdotter gentemot media. Likaså kan vi nog räkna med att riksdagsvalet kommer synliggöra en hel del personer, åtminstone på det lokala planet.

Men ska vi synliggöra fler profiler nationellt så tror jag att det kräva en medveten satsning från partiets sida på att föra fram fler personer. En möjlig sådan väg är att styrelsen utser talespersoner för olika sakpolitiska områden som berörs av våra frågor, kopplat med ett tydligt mandat att företräda partiet inom de områden de satts att företräda. Det skulle även förmodligen synliggöra hur vår informationspolitik inverkar på en rad olika områden i samhället.

Några förslag på sakpolitiska områden som jag tror att det skulle vara intressant för oss att ha talespersoner är utbildningspolitik, handelspolitik, EU-frågor, kulturpolitik, innovation & utveckling, juridiska frågor samt infrastruktursfrågor.

Förmodligen finns det en rad andra områden där vi också skulle kunna gynnas av att ha tillsatta talespersoner.