Välj en sida

Ulf Bjereld skriver på sin blogg om Piratpartiets möjlighet att lyfta fram ett informationspolitiskt perspektiv på skolan inför riksdagsvalet nästa år och de faror och möjligheter en breddning av vår politik skulle innebära för partiet. Ulf menar att:

Skola och utbildning är ett område där Piratpartiets ideologiska utgångspunkter om integritet och ett digitalt informationssamhälle skulle kunna ta politisk kropp.

Jag kan inte annat än att instämma. Och i det utkast till kommunpolitisk plattform som arbetades fram i Uppsala i höstas finns just skolfrågor mer som ett område där vi anser att Piratpartiet har något att tillföra på den kommunala nivån. Följande stycke i utkastet kopplas direkt till skolfrågor:

Utbildning för framtiden
* För att våra unga ska kunna växa upp till att bli framgångsrika deltagare i det fria informationssamhället måste vi förse dem med en gedigen kunskap om den nya informationstekniken. Det gäller så väl den praktiska kunskapen om hur man använder tekniken som frågor kring hur man på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt agerar på nätet.
* Datorutbildningen i skolan ska främst baseras på fria program. Skolan ska utbilda fria medborgare, inte kunder till Microsoft.
* Lärarna ska erbjudas fortbildning så att de håller sig a jour med utvecklingen och förstår vad eleverna gör.

Förmodligen kan även andra utbildningsrelevanta frågor plockas upp från de olika Piratstudentföreningar som finns runtom i landet. I Uppsala har till exempel Piratstudenterna arbetat med den här typen av frågor i samband med skapandet av Uppsala studentkårs informationspolitiska åsiktsprogram.

Finns det fler åsikter kring Piratpartiet och skolpolitik så släng gärna fram dem i kommentarsfältet.