Välj en sida

Under Parley i helgen fanns en hel del kritik mot styrelsen och dess ioförmåga att lyssna på medlemmarna. Även om man inte skulle dela den bild av en styrelse som inte lyssnar som målades upp är det iögonfallande i sig självt att så många aktiva medlemmar kände att deras åsikter inte nådde fram. 

Efter Parley har Jacob Dexe, en av de personer jag själv hyser väldigt stor respekt för inom partiet, skrivit ett väldigt bra och framtidsinriktat öppet brev till styrelsen. Det är läsvärt. Men kommentarerna är kanske ännu mer läsvärda, där svarar nämligen en hel del personer i styrelsen på kritiken. Och svaren är överlag väldigt bra. Stefan Flod, Ung Pirats förbundsordförande som också sitter i partistyrelsen ger även ett svar på sin blogg

Det hela fick mig att fundera på det här med om styrelsen lyssnar eller inte. Själv kan jag knappast se mig som drabbad av att inte bli lyssnad på. Jag har befunnit mig i partiets centrala kärna sedan 2006, och även om styrelsen inte alltid håller med mig i det jag tycker så vet jag att jag kan få styrelsen att lyssna om jag vill. Men hur pass bra är de på att lyssna på nyare medlemmar?

Jag funderade en stund på vad jag egentligen tyckte och kom fram till att min upplevelse är att två styrelsemedlemmar ger ett betydligt mer lyssnande intryck än resten av styrelsen. Dessa två är Klara Tovhult och Mikael Nilsson. Men varför är det så? Vad skiljer dessa från övriga styrelsen?

Jag tror det handlar om vilka övriga uppdrag som styrelsemedlemmarna har i partiet. Nedan kommer en sammanställning över vilka uppdrag som våra styrelsemedlemmar har utöver just sin styrelsefunktion så att ni kan se vad jag menar:

 • Rick Falkvinge: Rick är, utöver ordförande för partiets styrelse även partiledare med direkt ansvar för partiets operativa verksamhet. Hans uttalanden kring styrelsearbete inför förra årsmötet om att det var viktigare att vinna valet än att styrelsen följde patiets stadgar och levererade verksamhetsberättelse i tid visar tydligt att han prioriterar det uppdraget före sitt uppdrag som styrelseledamot. Rick sitter som partiledare i partiledningen.
 • Christian Engström: Christian är partiets vice ordförande, något som i praktiken kommit att innebära vice partiledare genom att rollen ingår i partiledningen. Utöver det var han vårt förstanamn på vår EU-valslista och är numera parlamentariker i EU-parlamentet.
 • Anna Troberg: Anna är vår andre vice ordförande, vilket även här innebär att man ingår i partiledningen. Utöver detta är hon vice distriktsledare för partiets Stockholmsdistrikt.
 • Mårten Fjällström: Mårten har av styrelsen utsetts till partisekreterare, med ansvar för en hel del praktiska frågor som till exempel att hålla koll på alla arbetsgrupper partiet har. Partisekreteraren ingår i partiledningen
 • Anna Svensson: Anna  är, utöver att vara styrelsens kassör, även distriktsledare för östra distriktet och ingår som sådan i partiledningen.
 • Stefan Flod: Stefan är förbundsordförande för partiets ungdomsförbund Ung Pirat, och ingår som sådan i partiledningen.
 • Rickard Olsson: Rickard är ansvarig för Webbstrategi- och utvecklingsgruppen. Det har beskrivits som partiets IT-chef. Det betyder att han har det yttersta ansvaret för massa IT-saker som jag inte förstår. Men jag gissar att det tar en hel del tid.
 • Mikael Nilsson: Mikael Nilsson är ansvarig för partiets nyhetsgrupp. Det innebär nyhetsflödet på partiets hemsida. Även om det är en viktig kommunikationsväg för partiet är det ett relativt begränsat område.
 • Klara Tvohult: Klara var ansvarig för partiets mediagrupp men har tagit en paus från det uppdraget på grund av överbelastning och har numera inga andra uppdrag i partiet än styrelseledamot.
 • Sofia Dahlgren: Sofia sitter i Ung Pirats förbundsstyrelse och är även ansvarig för förbundets marknadsföring. 
 • Björn Odlund: Björn är distriktsledare för västra distriktet och ingår i partiledningen.

Sammanlagt så är det alltså så att sju av elva personer i styrelsen även extraknäcker Partiledningen. En grupp där jag själv tidigare ingått, och som min erfarenhet säger mig tar extremt mycket tid i anspråk. Särskilt under valår. Tid som inte kan användas till att lyssna och, kanske ännu viktigare för förtroendet, kommunicera med de som för fram kritik. För det kvittar faktiskt hur mycket man lyssnar om man inte kan förmedla att man faktiskt lyssnar till dem som vill bli hörda.

Klara och Mikael, som jag upplever som de två som tar mest tid på sig att lyssna till medlemmarna, har möjligheten att lyssna och faktiskt föra en dialog med medlemmar just för att de inte är nedtyngda av så pass mycket andra arbetsuppgifter inom partiet. Det är en lärdom jag kommer att ta med mig i mitt valberedningsarbete om jag skulle bli vald att ingå i partiets valberedning på det extra medlemsmöte som hålls i veckan.