Välj en sida

Jag skrev tidigare att man bör rösta på de som bor inom samma geografiska distrikt som man själv, eftersom det är de som i slutändan (med upp till tio undantag) kommer att hamna på den valsedel som man sedan kommer ha att arbeta med i det lokala partiarbetet.

Idag kommer nästa uppmaning: rösta på våra unga kandidater. bilden av piratpartiet är en bild av ett ungdomligt parti som förstår internetfrågorna just för att internet är en så stor del av ungas liv. Vår primära väljargrupp, om inget drastiskt har hänt sedan EU-valet, är människor under 30. Jag ser givetvis gärna att andra också röstar på oss, men de kommer vara undantagen. Det är de unga som kommer få in oss i riksdagen, och då gäller det att vi frontar kandidater som de kan identifiera sig med. Så står du och väljer mellan två kandidater bör du välja den yngre av dem.

Givetvis så behöver vi även ett par äldre på listorna för att visa på bredd. Jag skulle till exempel bli enormt besviken om inte Gun Svensson hamnar bland våra tio rikskandidater eftersom hon är en fantastisk representant för gruppen äldre som satt sig in i den digitala tillvaron och de frågor som den tillvaron väcker. Men de äldre bör inte utgöra majoriteten på våra listor, och det stora flertalet av våra tio rikskandidater bör tillhöra de yngre inom partiet (med yngre menar jag i det här sammanhanget de runt trettio och neråt, det är inte nödvändigt att enbart välja våra absolut yngsta kandidater).

Så lägg dina röster på yngre kandidater. De kan kanske inte skryta med mängder av yrkeserfarenhet, men de är de perfekta företrädarna för internetgenerationen, och den kompetensen bör lyftas fram och värderas när vi väljer vilka vi vill se på våra listor.