Välj en sida

Nu var det ett tag sedan jag skrev om processen kring det ändringsfördrag som måste till för att Amelia Andersdotter ska kunna tillträda som parlamentariker i Europaparlamentet. Mina tidigare inlägg om det hela kan ses här:

26e januari
29e januari
18e februari
25e februari
2e mars
5e mars

AFCO ställde sig den 7e april bakom rådets förslag om att inte kräva en konvention för att göra den föreslagna fördragsändringen, och parlamentet förväntas besluta detsamma när frågan avgörs i plenum den 5-6 maj i Bryssel. Om så blir fallet förväntas rådet hålla en IGC (intergovernmental conference) i samband med det statschefsmöte som ska hållas den 17-18 juni. Först därefter kan parlamentet sedan sätta ett datum för när de blivande parlamentarikerna ska få observatörsstatus.

Men det går i alla fall åt rätt håll..