Välj en sida

Tjeckiska piratpartiet (Česká pirátská strana) ställde upp i valet nu i helgen och fick 0,8 % av rösterna (42 323 röster). Helt klart ett lyckat val med tanke på att de bildades förra året. Kan ju jämföras med Svenska piratpartiets första val där vi nådde 0,6 % av rösterna.
Med en parlamentsspärr på 5 % är det tjeckiska parlamentet betydligt svårare att ta sig in i än den svenska riksdagen eftersom den upplevda risken att ”slänga bort en röst” är större. Vilket givetvis är en något felaktig bild eftersom man i Tjeckien får partistöd redan vid 1,5 % vilket gör att man kan göra en hel del nytta även utanför parlamentet om man når dit. Svårigheten att nå över spärren syns kanske tydligast genom att bara fem partier lyckades ta sig in i parlamentet. Visserligen kom två nya partier in, men det kompenserades av att två gamla partier trillade under spärren.

Nu nådde piratpartiet i Tjeckien inte hela vägen fram i år, men de har helt klart etablerat sig på den politiska kartan i Tjeckien och det ska bli spännande att följa dem framöver. Nästa viktiga datum att hålla koll på lär vara deras regionala val som infaller hösten 2012