Välj en sida

Piratpartiet har precis haft medlemsmöte och valt en ny partiledare i form av Magnus Andersson. Vidare har vi valt Anton Nordenfur till partisekreterare och mig till vice partiledare. Tillsammans utgör vi merparten av styrelsens arbetsutskott och kommer alltså vara de som ansvarar för att driva partiet framåt. Jag är väldigt stolt över det förtroende som medlemmarna gett oss! Vi har redan börjat prata ihop oss om hur vi vill leda partiet, och kommer ha vårt första möte i Stockholm nästa helg. Då finns det även två tillfällen inplanerade för medlemmar att träffa oss.

Magnus har skrivit en text om hur han vill föra partiet framåt som jag helhjärtat ställer mig bakom. Min roll som vice partiledare blir att ge honom det stöd han behöver för att genomföra planen och lyfta partiet framåt. Därför vill jag också nämna den motion om att riva upp partiets snåriga sakpolitiska ställningstaganden som bifölls på medlemsmötet. Vi har nu en möjlighet att skapa en mer sammanhåller politik byggd på de värderingar och visioner som finns i vårt principprogram. Räkna med att läsa betydligt mer om det arbetet framöver.