Nätneutralitet, PTS och Telia

Piratpartiet gör en nystart
12 maj, 2016
Till en sosses försvar.
31 maj, 2016
Visa alla

Nätneutralitet, PTS och Telia

Du vet att en fråga är aktuell när företrädare för samtliga större svenska medier (förutom DN) skriver en gemensam debattartikel i ämnet. Trots det har nätneutralitetsfrågan absolut inte fått så mycket uppmärksamhet som den förtjänar. Före mediechefernas utspel var det nästan enbart Emanuel Karlsten  som regelbundet skrev om frågan (utöver oss i piratpartiet som skrivit om frågan sedan 2009).

Grundprincipen för nätneutralitet är enkel: all internettrafik ska behandlas likvärdigt oavsett avsändare, mottagare, plattform eller innehåll. Den principen har kompletterats med en rad tillåtna undantag i det regelverk som EU nyligen antagit. Och nu har alltså Telia lyckats reta upp de svenska mediebolagen genom att bryta mot denna princip. Så pass mycket att vår vikarierande IT-minister Mikael Damberg kallat dem till möte för att höra deras kritik. Men mycket svar verkar de inte ha fått där.

Men är Telias nya sociala medier paket ett brott mot nätneutraliteten? Principiellt är frågan glasklar. Vad Telia sysslar med kallas zero rating och strider utan tvekan mot principen om nätneutralitet (om man inte frågar Telia själva som inte ser något problem med sitt agerande). Dessvärre är det juridiskt en gråzon. I Eu lyckades ministerrådet finta bort parlamentet i förhandlingarna vilket ledde till att zero rating inte reglerades i lagstiftningen och det är därför nu upp till BEREC (samarbetsorganet för de Europeiska tillsynsmyndigheterna) att definiera vad som gäller i sina riktlinjer för hur lagen ska implementeras. De är just nu i slutskedet av att förhandla fram ett utkast till riktlinjer. Första helgen i juni spikar de sitt förslag och den 6 juni läggs det sedan ut för samråd fram till den 18 juli då det är möjligt att skicka in synpunkter. Därefter presenteras de slutliga reglerna senast siste augusti.

Det betyder att samtidigt som PTS går ut och säger att de ska granska om Telia lever upp till kraven på nätneutralitet (efter en storm av anmälningar) så sitter de i Berec och förhandlar fram hur höga eller låga de kraven faktiskt ska vara. Och PTS siktar lågt. Enligt läckor från mötena så pekas Sverige, tillsammans med Storbritannien, ut som det land som vill ha absolut störst möjlighet för företag att kränka nätneutralitetsprincipen.

Jag tog och träffade PTS förra veckan när jag var i Stockholm. Med mig hade jag Thomas Lohninger från Savetheinternet.eu, en av de främsta experterna på nätneutralitet i Europa. På mötet var PTS tydliga med att de vill ha riktlinjer som inte förbjuder zero rating utan enbart möjliggör för tillsynsmyndigheter att gå in i de fall där det i efterhand går att visa att ett specifikt fall av zero rating påverkat marknaden negativt. Att det inte går att visa konkurrens som aldrig uppstår, och att deras linje öppnar för telkombolagen att utnyttja en tvåsidig marknad verkade inte bekymra dem nämnvärt. Och konsekvenserna av bristande nätneutralitet kan bli ett internet som mest liknar betal-TV där alla funktioner kostar extra. Men hey, PTS bygger enligt egen utsago sin position på en principbaserad approach så konsekvenserna av vad de försöker lobba igenom i EU är kanske inte så viktiga.

Så alla ni som hoppas se PTS sätta ner foten mot Telia kan nog sluta hoppas ungefär nu. Om inte PTS blir överkörda av mer förnuftiga länder i Berec kan vi nog räkna med att de lyckas skapa tillräckligt stora luckor i riktlinjerna så att de slipper agera i fallet Telia. Eller något annat fall för den delen.

 

Nedan finns en video från Savetheinternet.eu som förklarar vilka problem som uppstår om vi inte skyddar nätneutralitet som du gärna får sprida vidare!

 

Please follow and like us:
Mab
Mab

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS