Nätneutralitet
28 februari, 2017
datalagring
1 mars, 2017
Visa alla

Dataskydd

Idag fortsätter vi i piratpartiet att diskutera nätpolitik i vår chatt, och första ämnet för kvällen är Dataskydd, anonymitet och e-identifikation. Tre områden som är centrala för hur vi kan använda internet och hur våra grundläggande rättigheter tas tillvara där. Och precis som gårdagens ämne nätneutralitet är det områden som till stor del regleras på EU-nivå.

Där avslutades arbetet med EUs dataskyddsförordning i april 2016 och den förordningen träder i kraft i maj 2018. Piratpartiet var involverade i reformarbetet under vår tid i parlamentet (vilket bland annat ledde till skapandet av organisationen Dataskydd.net). Just nu är vi i läget att alla medlemsländerna försöker anpassa sina nationella regelverk till den nya förordningen. I Sveriges fall betyder det att PUL, som bygger på det direktiv som dataskyddsförordningen ersatte, kommer att pensioneras. Utöver detta är EU just nu på gång att även ersätta direktivet om integritet och elektronisk kommunikation med en förordning. Detta är en nödvändig följd av dataskyddsförordningen, men givetvis finns det en risk för att särintressen ska lobba igenom ändringar som minska skyddet för medborgares integritet när ämnet är öppet för revision. Det förslag som kommissionen har presenterat är i stora delar rimligt, men frågan är om vi vill försöka väcka opinion för att påverka europaparlamentet och ministerrådet att anta privatlivsvänliga ändringsyrkanden. Om inget annat för att vara en motpol till de som vill urvattna förslaget.

I frågan om anonymitet har piratpartiet alltid förespråkat rätten till, och värdet av, anonymitet på nätet. Det är en så central del av vår ideologi att det finns direkt uttalat i vårt principprogram, som säger:

Rätten och möjligheten att vara anonym gör att ingen behöver frukta repressalier, vilket är viktigt, ty varje gång människor av olika skäl lämnas utanför det demokratiska samtalet undermineras det. Ett aktivt arbete för delaktighet gör istället demokratin starkare.

Så diskussionen kring det området är främst till för om det finns förslag på mer detaljerade sakpolitiska ställningstaganden om hur den rätten ska kunna garnanteras i ett samhälle där övervakningsivrare ständigt flyttar fram sina positioner.

När det gäller E-identifikation behöver vi fundera över den grundläggande frågan om det är rimligt att i en värld där allt mer av medborgarnas interaktion med myndigheter sker över nätet så är de verktyg som finns för att identifiera sig mot statliga myndigheter kontrollerade av privata banker. Jag anser att vi bör kräva ett statligt alternativ till BankID, så som är normen i de flesta Europeiska länder. vi behöver även fundera på vad vi tycker om den förordning som kräver att alla medlemsländers e-identifikation blir giltig i samtliga medlemsländer. Är det en rimlig balans, eller är det bättre att skapa en mer harmoniserad modell med en gemensam e-identifikation för alla unionsmedborgare?

Allt detta kommer vi alltså diskutera i vår chatt kl 19 ikväll. Jag hoppas att du vill delta där!

 

Please follow and like us:
Mab
Mab

1 Comment

  1. […] 19:00 Onsdag – Dataskydd, anonymitet och e-identifikation […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS