Välj en sida

Mattias Bjärnemalm

Internetpolitiska tankar

Valberedning, årsmöte och Christian Engström

Nu är Piratpartiets årsmöte slut och mitt uppdrag som sammankallande i valberedningen är därmed över. Det känns skönt att kunna lämna över valberedaruppdraget till en ny grupp valberedare som jag känner stort förtroende för och jag hoppas att de får mer gynnsamma förutsättningar och tydligare strukturer att jobba utifrån än vad vi hade i år. Vår resa var intressant och inte helt problemfri, med ett försenat tillträde och allt. Tittar man på resultatet av vårt arbete är det dock svårt att inte vara stolt. Både i frågan om val av revisorer och val av ny valberedning så städde mötet de förslag vi hade arbetat fram. Och när det gällde val av styrelse så blev slutresultatet att det valdes en styrelse som var näst intill identisk med det förslag som vi hade arbetat fram. De enda skillnaderna mellan det vinnande motförslaget och vårt förslag var att en suppleant flyttats upp till ordinarie ledamot och en ledamot flyttats ner till suppleant samt att Christian Engström inkluderades i styrelsen.

Valberedningen hade givit tre anledningar till varför vi inte inkluderade Christian, och vi var inte helt eniga i frågan internt. Den första anledningen var att stadgan kring hur pass många personer som får väljas till styrelsen är oklar och vi valde en försiktig tolkning för att säkra att vårt förslag inte skulle falla på formella fel om mötet valde att tolka stadgan annorlunda än vad vi hade gjort. Det gav oss en viss mängd platser att fylla, och när vi tog fram de som vi ansåg mest lämpade att fylla dessa platserna var inte Christian en av dem. Det kan man givetvis ha åsikter om, men utifrån det material vi hade var det den slutsats vi drog. Årsmötet gick helt runt den invändningen genom att tolka stadgan på ett sätt där samtliga våra kandidater samt Christian kunde väljas. Vilket gjorde vår första invändning irrelevant för mötet.

Valberedningens andra invändning mot Christian var att vi ville se en större separering på styrelse och ledning. Den invändningen löstes genom att Christian hastigt avsattes från sin post som vice partiledare av vår partiledare. Personligen anser jag att vi i valberedningen kanske borde ha varit tydligare med att det var en separation mellan verkställande och styrning vi ville uppnå, samt en önskan om att s^prida ut nyckelfunktioner på fler människor. Alldeles oavsett om Christian har titeln vice partiledare eller ej så är han som europaparlamentariker alldeles uppenbart inblandad i den verkställande delen av partiet, och borde dessutom ha tillräckligt mycket på sitt bord för att vara sysselsatt all vaken tid. Men i slutändan är det givetvis en prioritering där enbart Christian själv kan välja var han vill lägga sin tid.

Den tredje invändningen som valberedningen lade fram mot att inkludera Christian i styrelsen var att vi ville förekomma den jävsituation som kunde uppstå när en styrelsemedlem avlönar en betydande delmängd av övriga styrelsen. Den invändningen har främst bemötts med att ^vi inte får straffa Christian för att han bidrar till partiet, vilket jag givetvis instämmer i att vi inte bör göra. Men för mig, och valberedningen, framstod det som fullt möjligt att både erkänna och hylla Christian för det arbete han gjort och de resurser han frigör för partiet och samtidigt dra slutsatsen att det på grund av de resurserna är olämpligt att han sitter i styrelsen.

På årsmötet visade det sig att majoriteten inte delade de ovanstående invändningar vi i valberedningen hade mot att inkludera Christian i styrelsen och därmed så valde årsmötet att inte följa valberedningens förslag till ny styrelse utan röstade för ett förslag där samtliga kandidater i vårt förslag, samt Christian Engström ingick. Det är precis som sig bör i en medlemsstyrd organisation, och som valberedare ser jag det absolut inte som en förlust att vårt förslag inte var det som gick igenom, utan känner mig snarare stolt över att vårt arbete fick ligga till grund till det förslag som årsmötet ställde sig bakom.

Jag hoppas att samtliga invalda i partistyrelsen förvaltar det förtroende som de fått av partiets medlemmar på ett ansvarsfullt sätt, och önskar dem lycka till i att styra partiet rätt under det kommande året!

Själv ska jag försöka lägga min valberedningshatt på hyllan och fokusera på partiets EU-politik. Givetvis kommer jag även försöka dra mitt strå till stacken när det gäller valkampanjen inför höstens riksdagsval.

Ung Pirats Stockholmsdistrikt söker unga pirater för att kunna växa

Ung Pirat Stockholms distriktskongress kommer snart gå av stapeln, och jag har blivit ombedd att använda min blogg till att synliggöra att arbetet med att bygga upp distriktet är i full gång. Jag bloggade för ett tag sedan om hur jag ansåg att en bra indelning av Stockholms län i olika lokalavdelningar skulle se ut. Nu är det dags att sätta planerna i verket, och det snabbt.

Så är du ung och boende i Stockholms län och kan tänka dig att engagera dig i verksamheten i en lokalavdelning eller i distriktet, som finns som ett stöd för alla lokalavdelningarna i Stockholms län, så hör av dig till mig eller Niklas Dahl (Niklas.dahl@piratpartiet.se) snarast. Planen är att vi ska få igång ett par lokalavelningar de närmsta veckorna så det finns ingen tid att tveka.

Tiden att bli aktiv är nu! Personen som bör bli aktiv är du! (eller om du känner någon annan som du tror skulle göra ett gott jobb 🙂 )

Leve det!

Ung Pirats förbundskongress 2010 – Resan dit

Jag sitter på tåget mellan Stockholm och Uppsala och funderar på hur årets förbundskongress för Ung Pirat kommer att bli. Det är förbundets fjärde kongress, och var kongress hittills har inneburit ett stort kliv framåt när det gäller deltagande och engagemang bland ombuden. Nu har vi både veteraner inom förbundet och nya stjärnskott som ska samlas och samsas om vad förbundet ska göra det kommande året.

På årets kongress kommer förmodligen hälften av medlemmarna i styrelsen för 2009 bytas ut mot nya talanger vilket onekligen kommer förändra styrelsen en hel del. På vilket sätt kommer bli spännande att se.

Nytt för i år är att kongressen kommer bevakas av Piratnytt vilket förhoppningsvis gör att det kommer finnas realtidsnyheter löpande från kongressen. Kanske kan det öka engagemanget för kongressen även bland de som inte är där som ombud.

Annette Kur at Counter Conference 2010

This is the second day of the Counter Conference where Amelia and I attend. Amelia is scheduled to participate in a panel debate later today with the title: ‘Three Strikes’: Regulatory Obligations on ISPs.

My impressions of the conference sofar was sort of mixed. I’ve made some uselfull contacts, and there’s been some interresting discussions. But most of the time the lobby and the academics seems to have been existing in separate bubbles next to each other without any real exchange.

But then enters Annette Kur to hold one of the most incredible presentation that I’ve listened to in quite a while. And everything that has transpired sofar pales in comparison. She’s not only spot on in her analysis of the situation, but presents it in a very no nonsense kind of way that leaves me wishing she would have been kept going for much longer.

I’ll definetly have to find out more about her background and research.

Två bra länkar

Jag gillar att länka in en hel del olika bloggar och tidningsartiklar i mina blogginlägg. Det ger enligt mig ett mervärde till det jag skriver och en möjlighet för den som läser mina tankar att även se vad det är som format dem till det de blivit. Kanske en form av intellektuell transparens. Men när det kommer till konsten att länka och kommentera länkar så kan nog ingen mäta sig med Emma på bloggen Opassande. Vill man få ett axplock av vilka intressanta diskussioner som pågår för stunden, serverat med gott om länkar och personliga reflektioner av hög kvalité så är det dit man ska gå.

Vill man däremot istället ägna eftermiddagen åt att läsa en längre text om hoten mot kulturen skrivet från ett personligt perspektiv så rekomenderar jag Unni Drougges väldigt läsvärda inlägg.

500 Bäckar små gör till slut en hel å

Piratpartiet har den senaste tiden förlorat möjligheten till ett större lån på totalt en halv miljon kronor som skulle användas till att finanisera vår valkampanj. Men istället för att ge efter för missmod drog Mikael Hedberg, en helt vanlig medlem och bloggare, igång projektet 500 Bäckar små. Projektet syftar till att samla in det förlorade beloppet, eller så nära som möjligt, genom att få 500 medlemmar och sympatisörer att skänka en tusenlapp vardera. På bara någon dag har en rad medlemmar gått ut och lovat donera och när jag skriver det här är det donerade beloppet uppe i 34 000 kr, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Men det är fortfarande långt kvar och jag hoppas att du som läser det här känner dig manad att bli en av alla dessa små bäckar! Eller sprider ordet vidare. För tillsammans kan vi klara det här och få in pengarna vi behöver för att kunna ha en effektiv kampanjorganisation under valrörelsen.

Själv har jag ju sedan valrörelsen förra året jobbat ideellt åt partiet och levt på lånade pengar (utöver ett stipendie och ett styrelsearvode som inte räcker särskilt långt) och för tillfället är min skuld till släkt och vänner uppe i drygt 30 000 kr vilket gör att jag knappast är i ett läge där jag kan donera pengar. När jag kommer kunna anställas och få lön är fortfarande väldigt oklart men som bäst sker det någon gång i höst. Men efter att ha sett människor i ungefär lika dålig sits som jag ta fram plånboken insåg jag att jag faktiskt inte kunde låta bli att bidra, även om jag inte kan göra det just för stunden. I sommar kommer jag läsa distanskurser för att kunna livnära mig på studiemedel under sommaren, så när första studiemedlet trillar in kommer tusen kronor därifrån vända i dörren och gå vidare in i partiets kassa så att de finns där till valrörelsen.

Jag är övertygad om att Piratpartiet kommer att kunna upprepa förra årets bedrift i valet i höst. Vi har helt enkelt för många engagerade och brinnnande individer för att jag ska kunna tro något annat. Och jag vill känna att jag gör min del för att vi ska nå hela vägen in i riksdagen. Just nu är det ekonomin som behöver lösas, och då gör vi det, tillsammans

Vill du också donera en liten bäck hittar du information om hur man gör det här.

Korta notiser

Noterar att den planerade omröstningen i EU-parlamentet om huruvida beslutet om det tilläggsprotokoll som behövs för att Amelia ska kunna tillträda som EU-parlamentariker ska fattas utan att EU först sammankallar en Convention är planerat att tas den 5:e maj. Vilket var det datum jag tidigare gissat på. Så än så länge har inga förändringar i tidsschemat skett. Frågan kommer diskuteras i EU-parlamentet på ett möte med AFCO på onsdag där jag planerar att sitta som åhörare

Vill även tipsa om Jörgen Lindells utläggning om varför han anser att representativ demokrati är att föredra framför direktdemokrati

Slutligen skriver Robert Bengtsson, på Sossar mot Storebror, om Piratpartiet – folkrörelsen som blev ett parti (och försvann?)

Lokalavdelningar inom Ung Pirat i Östergötland

Det här blir mitt femte inlägg om mina tankar kring hur upptagningsområden för lokalavdelningar inom Ung Pirat bör dras upp. Tidigare inlägg har varit:

Lokalavdelningar inom Ung Pirats Stockholmsdistrikt
Lokalavdelningar inom Ung Pirat i Västra Götaland
Lokalavdelningar inom Ung Pirat i Värmland
Lokalavdelningar inom Ung Pirat i Halland

Nu har mina koloniala ambitioner landat på Östergötland. I dagsläget finns där fyra lokalavdelningar: Ung Pirat Linköping, Ung Pirat Norrköping, Ung Pirat Söderköping samt Piratstudenterna i Linköping. Piratstudenterna är inte kopplade till något geografiskt område utan till studenter vid Linköpings universitet medan de övriga tre är kopplade till olika kommuner. Min tanke är att det ska gå att starta upp tre lokalavdelningar till i Östergötland och då få en karta som ser ut såhär:
Framtida lokalavdelningar i Östergötland
Ung Pirat Norrköping (finns idag), Ung Pirat Söderköping (finns idag), Ung Pirat Motala, Ung Pirat Linköping (finns idag), Ung Pirat Mjölby, Ung Pirat Kinda

Det som krävs för att den här indelningen ska kunna bli verklighet är att vi hittar engagerade unga pirater i de kommuner där vi vill starta nya lokalavdelningar som axla ansvaret för dessa. Är du en sådan, eller känner någon du tror skulle vara lämplig, så tveka inte att kontakta mig. Det kräv egentligen ingen förkunskap kring föreningsdemokrati alls. Förbundet har massor av duktigt folk som kan hjälpa till att lära ut den biten.

Och är du en ung och aktiv pirat i Östergötland och vill vara med och starta upp en lokalavdelning men du bor i en kommun som klumpats ihop med en annan kommun så är det också bara att höra av sig. Uppdelningen är långt ifrån huggen i sten. Det enda som hindrar oss från att ha en lokalavdelning per kommun är mängden driftiga unga pirater vi kan få tag på.

Growing internet piracy is a vote of no confidence in existing business models and existing legal sollution

Genom Farmor Gun hittar jag ett YouTube-klipp med EU-kommissionär Viviane Redding väl värt att lyssna på:

Mer tydligt än så kan det knappast sägas. Dagens legala modell har förlorat allmänhetens förtroende och behöver ersättas. För det behöva en politisk vilja, och den viljan återfinner man hos Piratpartiet.

Lokalavdelningar inom Ung Pirat i Halland

Så var det dags igen för kartritning enligt klassisk kolonialmaktsmodell (dvs man drar upp kartor utan att blanda in dem som drabbas av gränsdragningarna 🙂 ). Tidigare har jag bloggat om:

Lokalavdelningar inom Ung Pirats Stockholmsdistrikt
Lokalavdelningar inom Ung Pirat i Västra Götaland
Lokalavdelningar inom Ung Pirat i Värmland

Den här gången har turen kommit till Halland,  där det idag finns två lokalavdelningar: Ung Pirat Halmstad och Ung Pirat Hylte. Men tittar man på medlemsunderlaget i de olika orterna står det ganska klart att man borde kunna dra igång lokalavdelningar även i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg. Då skulle kartan se såhär:

Framtida lokalavdelningar i Halland
Ung Pirat Kungsbacka, Ung Pirat Varberg, Ung Pirat Falkenberg, Ung Pirat Hylte (finns idag) & Ung Pirat Halmstad (finns idag)

Det som krävs för att den här indelningen ska kunna bli verklighet är att vi hittar engagerade unga pirater i de kommuner där vi vill starta nya lokalavdelningar som axla ansvaret för dessa. Är du en sådan, eller känner någon du tror skulle vara lämplig, så tveka inte att kontakta mig. Det krävs egentligen ingen förkunskap kring föreningsdemokrati alls. Förbundet har massor av duktigt folk som kan hjälpa till att lära ut den biten.

Marc Wäckerlin, från Piratpartiet i Schweiz, har blivit invald i stadsfullmäktige i Winterthur

Via en liten notis i Piratpartiets forum upptäcker jag något som jag anser borde fått större uppmärksamhet. Nämligen att Marc Wäckerlin, från Schweiziska Piratpartiet, lyckats bli invald i stadsfullmäktige i Winterthur.  Marc kommer, enligt partiets hemsida, driva frågor kring öppna standarder i förvaltningen och fri mjukvara i skolan, minskad kameraövervakning och bättre kvalitet i skolundervisningen. Det vill säga mål som ligger mycket i linje med många av de kommunla plattformar som piratpartister runt om i Sverige ställer upp i kommunalvalen på i höst. Förhoppningsvis kan det leda till intressanta dialoger mellan Marc oh hans framtida svenska kolleger efter höstens val. Piratrörelsen är internationell och vi har allt att vinna på ett utbyte mellan olika länder vi fått mandat i.

Detta valet var det första valet som vårt schweiziska systerparti ställde upp i, och det är bara att gratulera till resultatet. Deras nästa utmaning kommer redan den 28e mars då det är val i Kantonen Bern. Där ställer piraterna upp i fyra olika valkretsar. Jag önskar dem all framgång även i det valet!

Lokalavdelningar inom Ung Pirat i Värmland

Det här blir mitt tredje inlägg där jag emulerar kolonialmaktskartritare. De tidigare två inläggen hittar man här:

Lokalavdelningar inom Ung Pirats Stockholmsdistrikt
Lokalavdelningar inom Ung Pirat i Västra Götaland

Nu har turen kommit till Värmland. Där finns i dagsläget tre lokalavdelningar: Ung Pirat Karlstad, Ung Pirat Kil och Ung Pirat Kristinehamn. Med lite kartritande och filande borde det gå att öka till det dubbla enligt nedanstående modell:
Framtida lokalavdelningar i Värmland
Ung Pirat SÅG (Säffle-Årjäng-Grums), Ung Pirat Arvika, Ung Pirat Kil (finns idag), Ung Pirat Forshaga, Ung Pirat Karlstad (finns idag) & Ung Pirat Kristinehamn (finns idag) 

Det som krävs för att den här indelningen ska kunna bli verklighet är att vi hittar engagerade unga pirater i de kommuner där vi vill starta nya lokalavdelningar som axla ansvaret för dessa. Är du en sådan, eller känner någon du tror skulle vara lämplig, så tveka inte att kontakta mig. Det krävs egentligen ingen förkunskap kring föreningsdemokrati alls. Förbundet har massor av duktigt folk som kan hjälpa till att lära ut den biten.

Och är du en ung och aktiv Värmlandspirat och vill vara med och starta upp en lokalavdelning men bor i en kommun som klumpats ihop med en annan kommun så är det också bara att höra av sig. Uppdelningen är långt ifrån huggen i sten. Det enda som hindrar oss från att ha en lokalavdelning per kommun är mängden driftiga unga pirater vi kan få tag på.

Framtidsklustret vill skrota värderingsdokumentet

Jag har ju tidigare skrivit om Piratpartiets framtidskluster och arbetet som sker där med att utveckla partiets politik. Nu har den första konkreta motionen kommit från klustret och jag är en av medsignatärerna. Den handlar om att helt enkelt skrota det värderingsdokument som antogs av den sittande styrelsen och uppdra åt den kommande styrelsen att se om det finns delar av dokumentet som kan vara värda att överföra till andra dokument med tydligt internt fokus. Gå gärna in i forumet och debattera motionen.

Organisationsutvecklingsgruppen lägger ett förslag på nya stadgar för Piratpartiet

Piratpartiets svagaste länk har alltid varit våra stadgar. De kopierades vid uppstarten från en annan förening med helt annan funktion och form än piratpartiet, och har beskrivits av vår partiledare som kladdstadgar. Redan 2006 startade arbetet med att se över dem för att ta fram nya och bättre stadgar genom en organisationsutvecklingsgrupp under mitt överseende, men när min tid allt mer togs upp av Ung Pirat blev stadgearbetet lidande. Under våren förra året hade dock ansvaret överlåtits till Simon Rosenqvist vilket ledde till en nystart i arbetet.

Nu har slutligen organisationsutvecklingsgruppen släppt ifrån sig ett första utkast till hur de vill att partiets stadgar ska se ut, så att de kann få in feedback innan det sedan läggs fram som en motion till årsmötet. Ni hittar förslaget här.

Utkast till rapport rörande rådets förslag till övergångsregler för nya parlamentariker

Här kommer ett nytt inlägg i serien om övergångsreglerna som ska antas för att Amelia Andersdotter ska kunna antas som EU-parlamentariker.

Tidigare inlägg av mig på ämnet är skrivna:

26e januari
29e januari
18e februari
25e februari
2e mars

Det senaste som har hänt är att den spanska parlamentariker som utsetts som rapportör på frågan om rådets förslag på övergångsregler för tillträdet av Lissabonparlamentarikerna samt på rådets begäran att få ta beslut i frågan utan att sammankalla ett konvent har lagt fram utkast till de bägge ärendena.

Innehållet är föga överraskande. Rapportören för fram ett missnöje med den franska särlösningen men anser inte att ett konvent är behövligt (snabb översättning från byråkratiska). Nu ska vi bara se om det kommer in massa ändringsförslag till rapporten innan den klubbas av AFCO. Det kommer diskuteras i de olika partigrupperna de närmsta veckorna och liberalerna har redan flaggat för att de kommer ha synpunkter.

Återkommer i ämnet när jag vet mer.

Datalagringsdirektivet, vad kan Piratpartiet egentligen göra?

Jag läser ett blogginlägg av Tomas Melin som gör mig väldigt irriterad. Vilket jag sällan blir av att läsa blogginlägg. Hans inlägg heter Därför leder Miljöpartiet kampen mot datalagringen och är egentligen en enda lång sågning av Piratpartiets argumentation kring datalagringsdirektivet, vår vågmästarstrategi och våra chanser att påverka politiken över huvud taget. Och han verkar inte vara på sitt vänliga humör när han skriver.

Egentligen borde jag kanske skriva ett bemötande till det Tomas skriver, men jag tänkte överlämna det till svärmen. Gå in på hans blogg och läs och kommentera.