Allemansrätten på nätet?

Ny webbsida för Piratstudenterna
21 december, 2008
Teknologisk determininism?
22 december, 2008
Visa alla

Allemansrätten på nätet?

Mitt konstaterande att unga visualiserar internet som en plats stärks och vidareutvecklas av Christopher Kullenbergs uppmaning att vi ska bevara internet som en ekologi. Han länkar till Marcin som målar upp internet som en djungel eller en vildvuxen äng som hotas av skövling. Bägge länkar även till den nystartade siten bevarainternet.se där Christopher dessutom utvecklar sin ekologiliknelse. På siten finns även en liknelse av internet som en skog. Det hela påminner mig om en av mina föreläsare, proffessor Eva Hemmungs Wirtén, som genomgående använde djungeln som metafor i boken Terms of Use

Jag gillar liknelsen med något organiskt och vildvuxet. Den slår an en sträng i min fantasi. Jag kan för mitt inre se denna fria och kaotiska internetskog hotas av på ena sidan profitörer som vill avverka delar av skogen och reglera hur och när man kan skörda av de frukter som växer vilt och på andra sidan paternalistiska politiker som vill stänga av de delar av skogen som är okända och därmed upplevs som hotfulla.

Det vi behöver är en allemansrätt för internet. En en rätt för alla och envar att bruka vad han eller hon finner på internet så länge det inte skadar skogen. En rätt att färdas varhelst man vill i den digitala skogen utan att hindras av stängsel eller murar. En rätt som balanseras av en skyldighet att inte skada skogen eller skövla dess resurser.

Please follow and like us:
Mab
Mab

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS