Piratpartiets kommunikationskanaler, en historisk tillbakablick

Piratpartiet fortfarande osynligt i Demoskops senaste mätning
15 januari, 2010
Assistenter åt Amelia Andersdotter
15 januari, 2010
Visa alla

Piratpartiets kommunikationskanaler, en historisk tillbakablick

Jag började i kommentarsfältet i ett läsvärt inlägg av Mikael Hedberg skriva lite om Piratpartiets användning av forum/IRC/skype/wiki/mailinglistor/paddor/bloggar/twitter som kommunikationsmedel inom partiet och insåg att det nog förtjänade ett eget inlägg. Så jag tänkte att det kunde vara ett bättre tidsfördriv än att försöka hitta en mataffär och stapla upp förnödenheter för helgen här i Bryssel.

Som i alla historiska tillbakablickar gäller det att hitta en startpunkt. För beskrivningar av Piratpartiet är det ofta en enkel lösning, då partiet bara funnits sedan januari 2006. Så låt oss börja där.

För att göra någon form av avgränsning har jag exkluderat partiets mailutskick från nedanstående historieskildring, men det kan vara värt att notera att det parallelt med andra vägar alltid även funnits en ständig ström av mail som gått ut via partiets medlemsregister. Dels nationella, men även lokala. Det har dessutom funnits en rada olika wikis som använts av partiet, men eftersom jag hållt mig på säkert avstånd från dem alla merparten av tiden finner även de sig utelämnade ur historien.

Urhistorien – Forumets inledande glansålder
I januari 2006 startades Piratpartiet. I praktiken så var partiet sitt forum. Det var där all kommunikation skedde och det var där alla beslut togs. Det mesta på forumet var öppet för vem som helst att läsa, men det växte även fram en del slutna underforum för mediapirater, riksdagskandidater och liknande. Det började även växa fram mailinglistor, kanske främst på lokal nivå, men troligtvis var det även under den här perioden som de första nationella listorna skapades och snabbt glömdes bort. Ibland krävdes dock mer realtidsbaserad kommunikation än vad forumet kunde erbjuda, och det innebar för de allra flesta att man tog sin telefon och ringde den man ville ha tag på, men vissa inom partiledningen körde med programmet skype, och därför blev det naturligt att de tog kontakt med varandra den vägen. Både i tal och i skrift.

Riksdagsvalet 2006 – Forumets höjdpunkt och fall
Under hösten 2006 när valet kom allt närmare så blev intensiviteten på forumet allt högre. Vilket förmodligen dolde det faktum att fler och fler aktiva på nationell nivå drogs in i den centrala skypekanalen. Det doldes även ytterliggare av att det på skype främst diskuterades praktiska frågor medan de ideologiska och politiska debatterna fortfarande fördes på forumet. Även den lokala verksamheten hade sitt starka fäste på forumet. Men sen kom valresultatet och slog musten ur organisationen. Och det som tog mest stryk var engagemanget på forumet. Det högaktiva engagemanget i skype klarade sig relativt intakt eftersom det fanns en social dimension som gjorde att folk höll igång diskussionerna, men forumaktiviteten skulle nog aldrig komma att hämta sig.

Eftervalstiden – Kampen mellan Skype och IRC
När 2007 började och en stor andel av kommunikationen nu fanns på skype blev det viktigt att få in alla nyckelpersonerna i de aktuella skypekanalerna. Det ledde till en aktiva rekrytering till kanalerna, och det var förmodligen den som gjorde att det första motståndet mot Skype organiserades. Tidigare hade Skypekanalerna beskrivits av användarna som ett sätt att kommunicera med andra pirater för de som ville, men nu hade retoriken ändrats till att det sades vara den nödvändiga centrala kommunikationsvägen för ledningen (något den alltså redan varit under nästan ett år) och det poppade även upp en del regionala och lokala skypekanaler. Det fick vissa inom partiet att se rött på grund av Skypes stängda format, och en häftig diskussion om Skype kontra IRC fördes inom partiet. Samtidigt dog i stort sett alla mailinglistor som användes ut som en följd av den låga verksamheten efter valet.

Den stora tystnaden – IRC vinner slaget, men inte kriget
Efter stor påtryckning internt gick partiledningen med på att äverge Skype som plattform för ledningskommunikation och partiet satte istället upp en egen server där alla skulle kunna delta i diskussionerna. Efter en livlig smekmånad surnade dock äktenskapet. Ledningen höll sina möten pliktskyldigt på IRC-servern, men mellan mötena sågs de inte till, och privat fortsatte många att använda Skype för att hålla kontakten med partivänner. Detta tillsammans med en mellanvalsperiod sänkte ner partiet i en period av väldigt låg nivå av intern kommunikation.

Utflyttningen – Bloggarna ser dagens ljus
Det är kanske inte så viktigt när den första piratbloggen kom, eller ens vem som var först. Men det stora genomslaget fick nog piratbloggarna när kommunikationen på Skype låg nere. Det visade sig nämligen vara så att de fyllde ett behov som fanns av att kunna skriva längre ideologiska texter och att kommentera nyheter utan att drabbas av forumets troll. Dessutom var bloggarna utåtriktade och det första verktyget som vände sig lika mycket utanför partiet som inom det. Ganska snabbt utkristaliserades ett antal nyckelbloggar som ersatte forumet som det naturliga förstastället för att få information om piratrelaterade frågor i media. (Emma, Rick och Oscar är kanske de mest självklara exempeln från den här tiden).

FRA-debatten – De stora bloggarnas storhetstid och Skypes återuppståndelse
Nästa stora omvälvelse i kommunikationsmetoderna inom partiet kom sannolikt med det framväxande motståndet mot FRA. Dels ledde det till en rejäl ökning av piratbloggar, både genom att fler pirater började blogga, men även genom att flera etablerade bloggar kom ut som pirater. Mångfalden var dock inte särskilt platt, vilket enkelt kunde skänjas om man kollade vilka bloggar som länkades till av alla andra, och därmed blev noder i alla bloggbävningar, bloggstormar och liknande som uppstod. Samtidigt hade partiledningen övergett IRC-projektet och återupptagit Skype som kommunikationsmetod för ledningens realtidskommunikation. IRC-servern fanns dock kvar vilket ledde till en spricka i kommunikationsvägarna mellan de områden som höll sig på IRC, främst Göteborgsregionen, och resten av partiet.

De sociala mediernas mångfald – den stora oredan
Även efter att FRA-debattens svallvåger hade lagt sig behöll bloggarna sin nyckelroll för den politiska diskussionen inom partiet. Och skype fortsatte att växa som direktkommunikationskanal. Det gick inflation i kanaler då fler och fler bjöds in vilket skapade subgrupper med egna kanaler. Samtidigt byggde distrikt, arbetsgrupper och vänskapskluster upp sina egna kanaler av växlande storlek. Runt årsskiftet 08-09 började ett mödosamt arbete med att försöka lyfta upp forumet på nytt genom att man började använda det som dokumentsamling för protokoll och liknande i större utsträckning än tidigare. Samtidigt pratades det en hel del om att byta ut hela forumet rakt av, och twitter dök upp som en helt ny kanal. Någon gång under våren 2009 började man även höra talas om Google Wave, som skulle lösa alla partiets kommunikationsproblem när det väl kom (som parentes kan nämnas att ett par piratvågor startade när Wave väl kommit, men att genomslaget uteblev).

EU valet – den stora expansionen
Under EU-valrörelsen 2009 skedde det en enorm tillväxt i antalet aktiva inom partiet. Det ledde till en ökning på nästan alla bredder när det gällde kommunikation. Det kom fler bloggar och fler skypekanaler. Det skedde även en ökning av kommunikation över IRC, men den kom till stor del att ske utanför partiets egna server för att nå de aktivistgrupper som av hävd ställt sig utanför partiets arbete trots att de till mycket delade partiets agenda. Under ett kort tag lyckades man även tekniskt brygga över Skype och IRC och folk kunde därmed kommunicera mellan de olika plattformarna. Men efter ett tag havererade lösningen och föll sedan snabbt i glämska.
Även forumet fick ett ökat antal besökare och man tvingades försöka styra upp modereringen för att få forumet att bli mer användbart. Twitter slog under valrörelsen igenom stort inom partiet, och live.piratpartiet.se som hade lanserats för att bevaka Piratebayrättegången gjordes om till en portalsida för alla piratbloggar och tweets.

Post-EU och nu – paddan slår igenom
Det är inte mycket som förändrats efter EU-valet vad som gäller partiets kommunikationsvägar. Partiets kommunikationsvägar är fortfarande många och röriga. Kritiken mot Skype finns kvar som alltid. Men en sommar av datakärlek där pirater otvunget blandade sig med härliga nätaktivister förde en konkret sak med sig. Nämligen paddan. Verktyget Etherpad kom från ingenstans och tog alla med storm genom sin enkelhet. Och från aktivisthåll spreds det in i piratpartiets kommunikationsvägar och blev så omtyckt att när Google, efter att ha köpt upp företaget som ahde etherpad, beslöt sig för att släppa koden fri på grund av påtryckningar så fixade partiet ihop sin egna Piratepad (på annat håll uppstod lolpad och faxpad).

Jag hoppas att min historieskildring kan vara behjälplig i att förstå det väldigt dynamiska och slumpartade i valet av kommunikationsvägar inom partiet. Och om inte det så kanske det i alla fall varit en stunds underhållande läsning.

Please follow and like us:
Mab
Mab

13 Comments

 1. Profilbild Mikael Hedberg skriver:

  Mycket läsvärt. Tack så mycket!

 2. Profilbild Anonym skriver:

  Det är stor skillnad på kommunikationskanaler för rent internt bruk och kommunikationskanaler för sådant man vill att potentiella väljare skall kunna blir "frälsta" genom.

  De som påstår att forums trådbaserade debatter är döda har uppenbarligen även slutat läsa expressen och aftonbladets nätupplagor och deras artiklar öppna för kommentarer, det är där de lite äldre svenne svensson fortfarande är (samt ett och annat troll iofs), det är där ännu icke vunna väljare står att vinna, det är dit vi måste tillbaka åtminstone fram till valet 2010 om vi skall fortsätta att växa och komma in i riksdagen, sedan har vi fyra år på oss att få med oss svensson till andra kanaler, men det är inte läge nu…

 3. Anonym:

  När det gäller piratpartiet skulle jag vilja hävda att distinktionen intern/externt alltid varit suddig. Från början skedde all diskussion på ett öppet forum, och nuförtiden läggs partiets medlems- och funktionärsutskick upp både på öppna bloggar och på vårt forum. Så för oss existerar inte distinktionen i samma grad. Vilket kanske är en del av problemet.

  Vidare har jag inte sagt att forum som format är dött, jag har sagt att piratpartiets forum som dominerande kommunikationskanal är historia. Det är en väsentlig skillnad som jag verkligen vill trycka på.

 4. Väldigt bra historieskrivning, tycker jag.

  Jag har inte tänkt på det varit ett antal olika faser särskilt mycket, men när jag läste inlägget kände jag igen mig mycket väl.

 5. Profilbild @collentine skriver:

  tack för historie-lektionen. Intressant att följa utvecklingen. Intervjuade Anna Troberg för någon dag sedan och fick veta att mycket av styrelsens kommunikation går via skype nu iaf.

  Tycker det kan vara värt att nämna @piratpartiet den officiella twitter kanalen där många har rätt att uppdatera.

 6. Profilbild Björn Felten skriver:

  Fantastiskt väl — och korrekt — beskrivet, tack för den historielektionen.

 7. Profilbild calandrella skriver:

  Väldigt intressant för oss som bara varit med sedan EU-valrörelsen. Apropå det: har jag någonsin tackat dig direkt för att ha fått mig att gå med i partiet? TACK!

 8. Profilbild E-mannen skriver:

  Bra skrivet Mattias! Dock hade det varit roligare om du i slutet hade stuckit ut hakan lite och lagt till kapitlet "Och framtiden då?".

  Här är några stödord om någon vill skriva kapitlet(som jag hämtat från vår argumentation och kritik mot andra organistationer):
  Öppen källkod, öppna standarder, jobba öppet, öppna förhandliingar, transparens.

  😉

 9. Alla:

  Tack för de vänliga orden!

  Calandrella:

  Det är snarare vi som ska tacka för att du valt att lägga tid och energi på att hjälpa partiet framåt 🙂

  E-mannen:

  Jag överlåter glatt skrivandet av det kapitlet till dig. Att sticka ut hakan har ju aldrig riktigt varit min grej 🙂

  Och vill du skriva ett sådant kapitel får du gärna gästblogga här med det.

 10. Profilbild Simon Rosenqvist skriver:

  Välskrivet!

  Själv hängde jag på forumet fram till sent under 2008. Jag kommer särskilt ihåg att det som gjorde att forumet överlevde efter valet 2006 var nyhetsforumet som envist höll sig vid liv tills aktiviteten återhämtat sig.

  Med omorganiseringen av forumet i somras och moderatorgruppen har nu den plattformen, som jag ser det, åter igen ökat i betydelse.

 11. Profilbild OlofB skriver:

  Mab!

  Tack för intressant pp-historia. Jag har varit med sedan årsskiftet 2008/2009 och på så sätt har jag helt missat "forum-tåget".

  En liten detalj som jag är ganska stolt över: det var jag som introducerade etherpad till #telekompaketet-klustret, så att kärleken kunde uppstå. Anledningen till att just jag var den som gjorde det var att jag nyligen dessförinnan genomfört ett remote-pair-programming-experiment med en italiensk kodkompis, och där var etherpad ett av verktygen vi prövade att använda. 🙂

 12. Profilbild maja skriver:

  Och för någon som läser detta som totalt utomstående partiorganisationen vore det intressant med mer bestämda tidsangivelser. Högintressant läsning, skulle hävda att piratpartiet skriver historia i omvänd korrelation mellan online / offline aktivism. Detta är ju ett ypperligt bevis, speciellt meningarna: "Ibland krävdes dock mer realtidsbaserad kommunikation än vad forumet kunde erbjuda, och det innebar för de allra flesta att man tog sin telefon och ringde den man ville ha tag på, men vissa inom partiledningen körde med programmet skype, och därför blev det naturligt att de tog kontakt med varandra den vägen. Både i tal och i skrift."

  Ibland krävdes det att man tog sin telefon, hå hå. Detta i kombination med att många piratister just nu verkar blogga om hur de för första gången träffats och lärt känna varandra irl. Högintressant för en utomstående som sagt.

 13. […] ledning och styrelse igen kan vi kraftsamla våra resurser i kärnan av partiet och komma närmre den modell för internkommunikation vi hade före 2010 där i princip alla funktionärer stod i direkt kontakt med alla andra funktionärer. Jag kommer […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS