Piratpartiet har en plan!

Brexit
27 juni, 2016
Spridningskollen – en parasit på kunskapssamhället
1 september, 2016
Visa alla

Piratpartiet har en plan!

Piratpartiets verksamhetsplan för 2015 hade ett stycke som sade att ”partiet skall under 2015 ta fram en långsiktig plan för hur partiet ska utvecklas under den kommande femårsperioden, för att vinna framtida val.” (vi hade en liknande plan för perioden 2006-2010). Tyvärr lyckades styrelsen  inte få till en plan det året, men på styrelsemötet nu i juni antog detta års styrelse en plan som löper fram till och med 2019.

Det finns en rad underlag i styrelsen som ligger till grund för planen och som kan vara värdefulla att läsa för att sätta den i sitt sammanhang. Men planen i sig är utformad efter två principer:

 1. ”kort och koncist är bättre än långt och detaljerat”. En långsiktig plan behöver tydliga mål och milstolpar, men flexibilitet med hur man når dit. och den behöver vara så pass översiktlig att folk kan läsa den snabbt och greppa innehållet utan att distraheras av massa bakgrundsfakta och tyckanden.
 2. ”Less is more!”. Det är bättre att ha ett fåtal tydliga mål som kan genomföras, än en buffé av olika saker där det blir otydligt vad som är viktigast.

Utifrån de principerna antog styrelsen följande plan:

Piratpartiets övergripande plan 2016-2019

Målet med den övergripande planen är att säkerställa att piratpartiet tar sig in i beslutande församlingar i Sverige. Ansvariga för genomförande av planen, samt för återkoppling och samordning med partiets övriga verksamhet är styrelsens arbetsutskott.

 

2016

 • Under 2016 är målet att fastslå exakt hur valorganisationen ska se ut för 2018 och 2019, samt hur den ska förhålla sig till partiets föreningsstruktur.
 • Vidare ska en rad talespersoner utses för att leda det politiska konkretiseringsarbetet som syftar till att få fram sakpolitiska ställningstaganden som tydligt är kopplade till vårt nuvarande principprogram.
 • Slutligen ska vi skicka personer att delta i valrörelsen på Island.

 

2017

 • På våren 2017 ska det politiska konkretiseringsarbetet färdigställas så att vi har en politik som vi kan utgå ifrån när vi tar fram det valmaterial vi ska gå till val på 2018.
 • Vi ska rekrytera samtliga nyckelposter för valorganisationen för riksdagsvalet 2018.
 • Vår folkhögskola ska startas upp under hösten.
 • Slutligen ska vi skicka personer att delta i valrörelserna i Finland och i Nederländerna.

 

2018

 • På våren ska allt valmaterial färdigställas, nyckelkommuner där vi har bäst chans för valframgångar identifieras och våra funktionärer i dessa orter utbildas.
 • I höstens val ska vi vinna mandat i samtliga identifierade nyckelkommuner, samt nå en nivå i riksdagsvalet som tydligt visar att vi är en politisk kraft att räkna med för lång tid framöver.
 • Därefter ska samtliga nyckelposter för valorganisationen för EU-valet 2019 rekryteras.

 

2019

 • Från och med årets start är det enda målet att återerövra platser i EU-parlamentet.
 • Resten av året ska ägnas åt att bygga en struktur för att säkerställa att de resurser våra framgångar 2018 och 2019 gett oss kan skapa en grund för ännu större framgångar 2022, och en ny långsiktig plan ska arbetas fram.
Please follow and like us:
Mab
Mab

5 Comments

 1. […] händer i partiet i stort med ny organisation och en nystart med partiets politikutveckling, och den långsiktiga plan för partiet som styrelsen nyligen antagit. Vidare kommer vi blicka ut i Europa och prata om de kommande valen […]

 2. Profilbild Mattias Rubenson skriver:

  Går det att läsa underlagen för planen någonstans? 🙂

 3. […] att istället ta fram en ny sammanhängande sakpolitik som tydligt bottnar i vårt principprogram. Planen är att vi, genom ett mer strukturerat arbete med olika tematiska veckor, nu under våren ska få […]

 4. […] vi kommer satsa extra resurser på; Lund, Linköping, Uppsala och Umeå. Detta är en del av den långsiktiga plan som partiet antog 2016 och orterna är utvalda eftersom det är orter där vi historiskt sett […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS