Nätpolitik
26 februari, 2017
Dataskydd
1 mars, 2017
Visa alla

Nätneutralitet

Det första ämnet på temat nätpolitik som vi i piratpartiet kommer diskutera denna vecka är Nätneutralitet. Det här inlägget är tänkt som ett bakgrundsmaterial till den diskussion som vi kommer ha på vår chatt idag (tisdag 28/02) klockan åtta.

Jag förutsätter att du som läser har en grundläggande förståelse för begreppet nätneutralitet och kommer här mest fokusera på hur vi i piratpartiet diskuterat kring ämnet tidigare. Vill du ha en mer grundläggande introduktion till begreppet rekomenderar jag e-boken Spärrar och gräddfiler – om nätneutralitet på internet som tagits fram av Internetstiftelsen i Sverige.

Här hittar du information från PTS om de regler kring nätneutralitet som gäller i Europa, och här hittar du information från BEREC om de riktlinjer som tagits fram för att förtydliga den europeiska förordningen.

Här finns samtliga artiklar om ämnet som publicerats i IDG.

Men hur har då piratpartiet förhållit sig till nätneutraliteten? Även om begreppet myntades redan 2003 så var det inte en politisk fråga i Sverige när partiet grundades 2006, så det var först i samband med att vi blev invalda i Europaparlamentet 2009 som vi började titta närmare på hur vi skulle förhålla oss till nätneutralitet som koncept (även om det dykt upp på vårt forum redan 2007). Ämnet var aktuellt i samband med parlamentets arbete med telekompaketet där det dock fick stryka på foten när den slutliga kompromissen mellan parlamentet och rådet förhandlades fram. Men vår interna diskussion var igång, och även om vi hade en minoritet libertarianer i partiet som ogillade nätneutralitet utifrån att de såg det som en statlig reglering av internet så kom vi ganska snabbt fram till ett konsensus att ställa oss bakom nätneutraliteten.

Såhär skrev jag 2009:

Men hur bör då Piratpartiet förhålla sig till frågan om nätneutralitet? Är det över huvud taget en fråga som partiet bör ta ställning i? Jag skulle vilja hävda att så är fallet. Behovet av ett skydd för internet som en öppen plats är minst lika stort när det gäller att skydda det från företags vilja att skapa otillbörliga marknadsfördelar som när det gäller att skydda det ifrån statlig övervakning. Vill vi behålla det internet som finns idag med allt vad det innebär av möjlighet till deltagande och demokratiskt inflytande så måste vi kämpa för det. Att överlåta allt till marknadskrafterna och hoppas på det bästa är naivt och ansvarslöst.

[…]
Utifrån en piratideologi som tar avstamp i en vision av ett fritt och öppet internet, där allas rätt till deltagande är primärt, finns det helt enkelt ingen annan rimlig slutsats att dra än att lagstiftad nätneutralitet är en nödvändighet.

I samband med att vi utvecklade vår politik 2012 så fastslog vi följande åsikt om nätneutralitet:

EU behöver en unionstäckande lagstiftning om nätneutralitet som täcker både trådade och trådlösa internetoperatörer, och som motverkar att operatörernas användare låses till eller uppmuntras att låsa till specifika tjänstetillhandahållare på online-marknaden.

Och i parlamentet jobbade bägge av våra ledamöter med frågan med stor framgång när den på nytt blev aktuell ett par år senare.

Så varför behöver vi diskutera ämnet? Kan vi inte bara fastslå samma sak som vi gjorde 2012 och vara nöjda sen?

Jo, det är en bra start. Men i samband med att internet och frågan utvecklats har det uppstått en rad frågor som vi behöver reda ut hur vi förhåller oss till:

  1. vad anser vi vara rimliga trafikstyrningsåtgärder? Och när ska ISPar få gå bortom dessa och genomföra ytterligare trafikstyrning?
  2. hur ställer vi oss till så kallad zero rating av tjänster?
  3. Ska det finnas en rättighet för internetleverantörer och innehållsleverantörer att tillhandahålla andra tjänster än internetanslutningstjänster med optimerad kvalitet? (så kallade ”specialised services”)

Dessa tre punkter, och övriga relaterade frågor kommer vi diskutera ikväll. Jag hoppas att du vill vara med i den diskussionen!

 

Please follow and like us:
Mab
Mab

1 Comment

  1. […] 20:00 Tisdag – Nätneutralitet […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS