Överenskommelse om censurfilter i ministerrådet -nu är det upp till oss att stoppa artikel 13 i upphovsrättsdirektivet!

Tack för förtroendet!
20 januari, 2019
Dagens dåliga deal
13 februari, 2019
Visa alla

Överenskommelse om censurfilter i ministerrådet -nu är det upp till oss att stoppa artikel 13 i upphovsrättsdirektivet!

Igår kom nyheten att Tyskland och Frankrike har nått en kompromiss om hur små och medelstora företag ska hanteras i artikel 13 i förslaget till nytt upphovsrättsdirektiv, och att blockeringen i ministerrådet därmed försvunnit. Idag fick vi se vad överenskommelsen innebar. I korthet så handlar det om att Tyskland får behålla ett undantag för SMEs, men att det snävas av så pass mycket att det i praktiken inte kommer gälla för någon alls. Samt att de företag som berörs fortfarande har en skyldighet att visa att de gjort vad de kunnat för att skaffa licenser för allt material som deras användare laddar upp.

Nu kommer den fransk-tyska överenskommelsen med stor säkerhet godkännas i ministerrådet på fredag, och sen blir det trilog med Europaparlamentet nästa vecka där parlamentets chefsförhandlare Axel Voss lär lägga sig platt inför rådet för att se till så att vi når en överenskommelse innan mandatperioden tar slut.

Så vilka småföretag är det då som inte ska beröras av kravet på censurfilter i artikel 13, utan istället enbart behöver uppfylla ett krav på notice and takedown? Enligt överenskommelsen är det enbart de företag som uppnår följande två kriterier som slipper undan: Företagets tjänster ska ha varit tillgängliga i mindre än tre år, och deras årliga omsättning ska vara under 10 miljoner Euro. Men sedan tillkommer plötsligt ett tredje krav. Om de har över 5 miljoner unika besökare i månaden så måste de kunna bevisa att de gjort vad de kunnat för att säkerställa att olagligt material som plockats ner inte kunnat laddas upp igen. Det vill säga, ett krav på censurfilter. Så i praktiken är det tre kriterier som samtliga måste uppfyllas för att ett företag inte ska beröras.

Det här förslaget är värre än den position som ministerrådet tidigare drivit i trilogerna. Men det kommer med stor sannolikhet baxas igenom i både rådet och trilogen.

Så vad kan vi göra för att stoppa detta? Den slutliga kompromissen kommer att behöva godkännas av både ministerrådet och parlamentet. Rådet har jag inte särskilt höga förhoppningar om, så det som gäller är att bygga opinion mot kompromissen i parlamentet. Vi måste alltså övertyga en majoritet av alla ledamöter att den deal som parlamentet nått med rådet är så pass mycket sämre än det dåliga förslag som redan röstats igenom i parlamentet förra året att parlamentet måste säga nej till överenskommelsen med rådet.

Det som talar till vår fördel är att den deal som vi lär få nästa vecka i trilogen faktiskt är betydligt sämre än det dåliga förslag som parlamentet röstade om förra året. Så det enda vi behöver göra är att få ledamöterna att förstå detta. Steg ett är att sprida information om vad överenskommelsen innebär. Till exempel genom att sprida den här artikeln.

Steg två är att hjälpa mig göra det här till en valfråga i årets EU-val!

Please follow and like us:
Mab
Mab

1 Comment

  1. […] Länkar: • Julia Reda: Article 13 is back on – and it got worse, not better » • Techdirt: Article 13 Is Back On – Germany Caves To France As EU Pushes Forward On Ruining The Internet » • MAB: Överenskomelse om censurfilter i ministerrådet -nu är det upp till oss att stoppa artikel 13 i up… […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS