Nu börjar media vakna
2 mars, 2019
Facken och upphovsrätten
26 mars, 2019
Visa alla

Artikel 13:1 – hur funkar det?

Jag har märkt när jag diskuterat direktivet med hyfsat insatta människor att det ofta sker en förenkling när man försöker förklara artikel 13 i det föreslagna upphovsrättsdirektivet. I korthet går den ut på att folk (både de för och emot direktivet) hävdar att artikel 13 gör plattformarna ansvariga för de upphovsrättsintrång som användare begår när de laddar upp upphovsrättsskyddat material utan tillstånd.

För den som är intresserad av detaljer kommer här därför en mer utförlig och korrekt förklaring av vad artikel 13, paragraf 1, så som den ser ut i den version som parlamentet och ministerrådet enades om i trilogförhandlingarna, innebär. Här är första halvan av 13:1

1. Member States shall provide that an online content sharing service provider performs an act of communication to the public or an act of making available to the public for the purposes of this Directive when it gives the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by its users.

Det kan vara lätt att missa vad det här stycket betyder, men det är helt avgörande för att förstå artikel 13. Låt oss bryta ned stycket; ”Member States shall provide that” detta innebär helt enkelt att medlemsländerna får en skyldighet att se till att de har en nationell lag som innebär det som kommer efter den här inledande biten av meningen.
”an online content sharing service provider” Det här säger vem som berörs, och exakt vem det är som faller under den här definitionen har redant förklarats i artikel 2 av direktivet.
”performs an act of communication to the public or an act of making available to the public for the purposes of this Directive” Det här är den springande punkten i meningen. Communication to the public och makting available to the public är nämligen hämtat från infosoc-direktivet från 2001 och beskrivs där som två ensamrätter som rättighetsinnehavaren förfogar över. Exakta gränsdragningar för de här ensamrätterna definierades aldrig i infosoc-direktivet och har lett till en hel del huvudbry för EU-domstolen. Att man skriver såhär i detta direktivet är alltså för att styra hur EU-domstolen ska tolka begreppen när det gäller det här direktivet och dess tillämpning. Det är en ganska kontroversiell lydelse som får omfattande konsekvenser, som jag kommer återkomma till snart.
”when it gives the public access to copyright protected works or other protected subject matter uploaded by its users.” Det är den här biten som gör tillsammans med föregående gör stycket kontroversiellt. Det här stycket definierar nämligen vad plattformen måste göra för att anses ha gjort en communication to the public. Och det är enbart att ge en publik tillgång till det upphovsrättsskyddade verket (eller alster skyddade av en närstående rättighet). Enkelt uttryckt: när en plattform tillåter en användare att ladda upp material så anses både uppladdaren och plattformen aktivt, och var för sig tillgängliggöra materialet. Och saknar uppladdaren tillstånd att ladda upp materialet så begår både uppladdaren och plattformen ett brott mot upphovsrätten. Detta gäller oavsett om plattformen har vetskap om huruvida uppladdaren har tillstånd att ladda upp materialet eller ej.

Det betyder att uppladdaren, precis som idag, bryter mot Upphovsrättslagens (URL) första kapitel, andra paragraf. När det gäller plattformen är det troligaste att Sverige, i sin implementering av det här direktivet, ändrar i URL första kapitlet, andra paragrafen, på ett sådant sätt att det även blir den delen av upphovsrättslagen som plattformen bryter mot (Sverige implementerade infosoc-direktivet just genom att bland annat ändra den här paragrafen i URL). Men det viktiga att komma ihåg är att det alltså är två av varandra oberoende brott mot upphovsrätten som sker. Ett som begås av uppladdaren och ett annat som begås av plattformen.

Så även om plattformen kan stänga av uppladdaren, och eventuellt även stämma denne för avtalsbrott (beroende på hur användarvillkoren ser ut) så finns det ingen möjlighet för plattformen att överföra ansvaret för det brottet som plattformen begår på uppladdaren eftersom det inte går att avtala bort ett straffrättsligt ansvar på det sättet. De enda sätten för plattformen att inte drabbas av det straffrättsliga ansvaret för handlingen är att antingen ha tecknat licenser för den här händelsen i förväg i enlighet med andra halvan av 13:1 i direktivet, eller genom att ha använt censurfilter i enlighet med 13:4 i direktivet.

Jag kommer förmodligen få tillfälle att även återkomma till censurfilter framöver, men jag tänkte kort kommentera andra halvan av 13:1:

An online content sharing service provider shall therefore obtain an authorisation from the rightholders referred to in Article 3(1) and (2) of Directive 2001/29/EC, for instance by concluding a licencing agreement, in order to communicate or make available to the public works or other subject matter.

Enkelt sammanfattat säger den här delen av 13:1 att plattformen behöver licenser eller någon annan form av tillstånd för att den handling som plattformen begår enligt första halvan av 13:1 inte ska vara olaglig. Det är dock viktigt att notera att det ingenstans i artikeln återfinns en skyldighet för upphovsrättsinnehavaren att ge någon sådan licens eller tillstånd. Referensen till infosoc-direktivet handlar om vilka rättighetsinnehavare som berörs av rätten till communication to the public och makting available to the public. 

Den listan innehåller, utöver upphovsmän och deras upphovsrätt även framställningar av följande närstående rättigheter:

  • för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden,
  • för fonogramframställare: av deras fonogram,
  • för framställarna av de första upptagningarna av filmer: av originalet och kopior av deras filmer, och
  • för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras sändningar, trådöverförda såväl som luftburna, inklusive kabel- och satellitsändningar.Please follow and like us:
Mab
Mab

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS