Så röstade svenskarna om upphovsrättsdirektivet

Kamp varenda dag!
26 mars, 2019
En mörk dag för rebellerna
27 mars, 2019
Visa alla

Så röstade svenskarna om upphovsrättsdirektivet

Idag förlorade vi omröstningen om upphovsrättsdirektivet i Europaparlamentet. Jag kommer skriva mer om det sen. Men jag tänkte snabbt lista hur de svenska ledamöterna röstat i den avgörande omröstningen om huruvida parlamentet skulle få rösta på ändringsförslag eller bara få ta ställning till det framförhandlade avtalet med kommissionen i klump. Den omröstningen förlorade vi med 317 röster mot 312

  • De som röstade för möjligheten till ändringsförslag var:Max Andersson, Malin Björk, Jakop Dalunde, Linnéa Engström, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Gunnar Hökmark, Jasenko Selimovic, Anders Sellström, Marita Ulvskog, Bodil Valero, Cecilia Wikström
  • De som röstade emot möjligheten till ändringsförslag var: Jytte Guteland, Peter Lundgren, Olle Ludvigsson, Kristina Winberg
  • Frånvarande: Soraya Post, Anna Maria Corazza Bild

Uppdatering! Peter Lundgren och Kristina Winberg uppges ha röstat fel av misstag och har bett att få sina röster flyttade till att vara för ändringsförslag i röstprotokollet.

När vi sedan kom till omröstningen om att godkänna hela direktivet så ser bilden lite annorlunda ut. Där blev resultatet 348 röster för direktivet och 274 röster emot.

  • De som röstade för direktivet var: Jytte Guteland, , Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog
  • De som röstade emot direktivet var: Max Andersson, Malin Björk, Jakop Dalunde, Linnéa Engström, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Gunnar Hökmark, Peter Lundgren, Jasenko Selimovic, Anders Sellström, Bodil Valero, Cecilia Wikström, Kristina Winberg
  • Frånvarande: Soraya Post, Anna Maria Corazza Bildt

Den noggranne märker att det skett tre ändringar. Ulvskog har gått från att vara för ändringar till att vara för direktivet i sin helhet. Det är en linje som hon delat med anda medlemmar i samma partigrupp från andra länder, så det är inget märkligt. Det förklaras med att hon var emot 11 och/eller 13, men inte så pass mycket att hon var beredd att rösta nej till rubbet.

Då är det mer svårförklarat varför Lundgren och Winberg gick från att inte vilja se ändringar till att rösta nej till alltihopa. Det finns ett par olika tänkbara förklaringar, men den absolut troligaste är att de har inkompetent personal som skrivit fel i den röstlista de använde när de röstade i plenum. Är man inte insatt i frågan är det lätt hänt när omröstningarna går snabbt i Parlamentet.

Please follow and like us:
Mab
Mab

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Kontakta mig
Facebook
RSS